Kontemplativt ledarskap 2018-05-30T20:45:37+00:00

Kontemplativt Ledarskap

– en fördjupning i personligt ledarskap genom medveten närvaro.

Morgondagens ledarskap är väsensskild från vad de festa har lärt sig om ledarskap. Varför? Vår värld har förändrats och de gamla lösningarna håller inte längre. En ny generation unga har andra värderingar än de äldre vilket utmanar det gamla ledarskapet. De unga vill inte vara chefer utan de vill hellre vara med och påverka och göra skillnad. Fler och fler uttrycker stress, frustration och minskat engagemang. Vi står inför en brytpunkt.

Vi erbjuder dig ett förhållningssätt till att kunna hantera din tillvaro med bibehållet lugn och med nya insikter. Genom medveten närvaro skapas tillit. Enligt Google är tillit den mest efterfrågade egenskapen bland ledare världen över. Lärprocessen i ett kontemplativt ledarskap är tillitsfullt genom att lyssna inåt och vara i stillhet, reflektera och genom dialog komma till insikt om dig själv. Vi utgår alltid från din vardag.

Detta kan du förvänta dig:

Genom ett kontemplativt ledarskap blir du mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ. Du får ett inre lugn som hjälper dig till genomtänkta medvetna val och du får insikter om hur du kan leda dina medarbetare så att ni alla ser meningen med det ni gör och vill åstadkomma.

Medverkan i Kontemplativt ledarskap sker genom en inledande intervju.

Vem vänder vi oss till?

Till dig som valt bort traditionella ledarutvecklingsprogram.

Till dig som vill komma vidare i din personliga utveckling och som är intresserad av att utforma framtidens ledarskap med dig själv som bästa förebild.

Till dig som som vill vara i en pågående lärprocess.

Till dig som är intresserad och nyfiken på vad din medvetandeutveckling kan leda till.

Till dig som på djupet vill hitta ett välbefinnande som berikar dig både som privatperson och som ledare.

Hur arbetar vi?

Vi utgår alltid från ditt och gruppens behov att utforska en aktuell fråga.

Vi läser en text som vi reflekterar över.

Vi introducerar dig till att upptäcka stillhetens gåva genom korta meditationspass.

Vi lär dig att vara i dialog.

Vi arbetar i en pågående lärprocess.

Vi tränar och skapar insikter genom reflektion.

Vi låter er först erfara för att därefter ge er en teoretisk bakgrund till vad vi gjort.

Våra teoretiska utgångspunkter börjar i teorin om ledarintelligens.

Vi är förankrade i transpersonell psykologi, motivationspsykologi, neurovetenskap, vuxen psykologi och i olika visdomstraditioner.

Här är några röster från vår pilotgrupp

Jag förväntade mig en djupare insikt – och gick dessutom därifrån med konkreta verktyg som skapats av det reflektiva öppna klimat som uppstod i gruppen.” Att få arbeta med att synliggöra min egen ledardrivkraft gjorde att alla de andra ledarverktyg jag tillskansat mig under åren fick ett mer holistiskt sammanhang. Att i ett öppet klimat medvetandegöra sig om sina djupare ledardrivkrafter, öppnar upp för ett tryggare ledarskap – vilket jag tror är helt nödvändigt för alla framgångsrika framtida ledare.”
Röst från en Vd

Att komma till sans i ordets verkliga bemärkelse, i en stund av stillhet. Inget ”rätt” eller ”fel.” Kontemplation som utvecklingsmetod för mitt ledarskap ger klarhet och visar en väg till ömsesidig förståelse, tydlighet och lugn. Utvecklande av tankarna hos mig själv och gruppen – och i förlängningen i min organisation, när jag finner mig trygg och lyssnande i en grupp där tilliten står i centrum. Plötsligt mår jag väldigt bra, hittar lugnet, kan urskilja det väsentliga och finner vägen dit”.
Röst från en Generalsekreterare

Jag känner mig priviligierad som kunde vara med på denna resa och jag önskar att flera får uppleva det jag själv har upplevt. En spännande grupp och en spännande kurs. Kurs? Kanske inte. Samtal? Ja, bland annat. Men vad handlade det egentligen om? Det är fortfarande svårt för mig att hitta de rätta orden för att beskriva det vi egentligen gjorde. Helt klart däremot är att vi trampade fram en ny stig tillsammans, långt bort från allt man tidigare hade kunnat lära sig om ledarskap. Tillsammans tänkte vi och tänkte om. Tänkte om ledarskapet som en medmänsklig förmåga att nå andra bortom görandet. Att leda genom att vara, att leda genom att vara med den andra, att leda genom att vara med sig själv och i sig själv. Nog var det nytt, nog var det nyttigt, nog var det mycket spännande.
Röst från en Rektor.

Utifrån insikten om att ledarskapets hemlighet ligger i ett arbete med min egen självmedvetenhet och självinsikt deltog jag i Kontemplativt ledarskap. Här fick jag fördjupa mig i ledarskapets utmaningar och möjligheter, under maximal känsla av närvaro. Samtal som böljade fram. Reflektion tillsammans med ett antal andra kloka, intressanta och reflekterande personer. Det var påfyllande på ett oväntat sätt”.
Röst från en Rektor

För mig har dessa möten inneburit att jag fått med mig verktyg och metoder för att träda fram ännu tydligare som ledare. Inte bara i effekten av att bli mer klarsynt över mina förmågor utan också få ett framtidsrecept för hur jag ska klara av det ökade trycket i arbetslivet och kunna påverka det till det bättre för mig själv och mina medmänniskor.
Röst från en VD

Start: Augusti 2018

Ort: Stockholm

Omfattning: 9 halvdagar under nio månader, augusti 2018 – april 2019

Deltagarantal: 8 – 10

Om oss:

Marika Ronty, Amforas grundare är leg.psykolog och erfaren ledarutvecklare.

Du kan läsa mer om henne på www.ledarintelligens.se

Jan Malmqvist är diplomerad psykosyntesterapeut och har varit i flera ledande befattningar i större organisationer. Under mer än 20 år år har han varit verksam som psykosyntesterapeut och han har även fördjupat sig i gamla visdomsläror som berikat hans insikter om livets alla möjligheter.

Till tjänsten
Kontemplativt Ledarskap en fördjupning i personligt ledarskap genom medveten närvaro.