Ledarintelligens – om medmänsklighet och medvetande

”Tiderna är dåliga, tiderna är besvärliga så säger människorna men tiderna är vi. Såsom vi är, så är också tiderna”. Augustinus, 354 e.v.t.

Ledarintelligens (LQ) är att vara i kontakt med människans fyra dimensioner,
Kropp – Själ – Känsla – Tanke

Denna grund är en förutsättning i processen till ett högre medvetande för att skapa bättre tider för oss själva och för andra.

Vi människor har ett val hur vi vill vara och vad vi ska göra.

"Upptäck ditt inre och du blir redo att leda dig själv och andra"

Marika Ronty

"Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande"

Marika Ronty

"Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva"

Marika Ronty

"Medkänsla, självkännedom och medvetande är grunden för all mänsklig utveckling"

Marika Ronty

"Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse"

Marika Ronty

"När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?"

Marika Ronty

Bokens budskap är att skapa ett ledarskap som låter ledarrollen framträda mer än chefsrollen. Skillnaden mellan dessa två roller är att vara mer och göra mindre.

Morgondagens medarbetare vill ha fler ledare och färre chefer och de vill bjudas in till dialoger för att vara medskapare och bidra till utveckling.

Boken illustrerar även skillnaden mellan dialog och debatt och vikten av att utmana sin komfortgräns.

Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos. Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt...

Ett nytt ledarskap bortom ego

Vi lever i besvärliga tider, men innan vi beklagar oss för mycket över det så bör vi dra oss till minnes vad Augustinus en gång sade: ”Tiderna är vi.” Genom att ändra på oss själva kan vi också bidra till att världen förändras. För att det ska vara möjligt måste...

Mitt i en global kris, vi måste få sörja – och utvecklas

Livskris och sorgecykler - i väntrummet till det integrerade ledarskapet. När dagen kommer då vi återgår till ett det vi vill kalla ett normalt liv, så kommer sannolikt vår bild av världen vara annorlunda. De flesta av oss sitter i ett väntrum. Något utifrån...

"Enligt min mening är handledning i ledarskap en bättre investering än en kurs. I begreppet Ledarintelligens finns ett viktigt förtydligande av begreppet ledarskap nämligen att det är ett begrepp som innehar två roller vilka alltid utövas samtidigt. Ledarskap är inte antingen /eller utan alltid både/och. Ett synsätt som underlättar förståelsen av begreppet ledarskap. Alltför många förknippar ledarskap med management vilket endast är en del av ledarskapets ansvar"

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

"LQ-modellen har gjort fantastisk nytta hos oss. Tankemodellen har hjälpt oss att få syn på oss själva, varandra och hur vi arbetar tillsammans. Med hjälp av dialogerna som verktyg har vi sedan med kontinuitet fortsatt vårt utvecklingsarbete tillsammans - och i backspegeln ser jag vilken enorm skillnad allt detta gjort för oss. Tillsammans har vi lyft mot helt nya höjder både när det gäller arbetsplatskultur och faktiska resultatet, det är slående vilken effekt vi haft av detta!"

Kristina Svahn, Enhetschef Studieförbundet Vuxenskolan

"I en allt mer komplex värld behöver ledarskapet tillvarata allas erfarenheter och olikheter på ett helt nytt sätt. När vi utgår från ett kontemplativt tänkande möter vi våra medmänniskor med tanke, kropp och själ i harmoni. Hållbart för människan, men också för produktivitet och lönsamhet! Det är magiskt!"

Dag Strömqvist, Chef för SVT:s kultursamlingar av Kostym, Rekvisita och Möbler

Ledarintelligens modellen är ett starkt stöd för mig i processen mellan att styra vår verksamhet och leda medarbetare. Empatins kraft flödar fram genom LQ modellens logiska och känslomässiga del. Utförandet sker alltid i nära interaktion mellan ledare och team. Vi eftersträvar att bemästra ledarintelligens modellens alla dimensioner genom träning och anpassning till vår organisations behov som kontinuerligt förändras och utmanar vår strävan.

Joni Sayeler, VD Uppdragshuset

Vill du utveckla din ledarintelligens? Prenumerera på vårt nyhetsbrev: