Hem 2018-05-23T13:54:24+00:00

Några av Våra Tjänsteområden:

Ledarintelligens

Bokens budskap är att balansera chefsrollen med ledarrollen för ett gott ledarskap. För att den balansen ska uppstå behöver varje chef ha förmågor som finns inom rationell, emotionell och själslig intelligens.

Den emotionella och själsliga intelligensen utgör det medmänskliga vilket är ledarrollen. Chefen styr verksamheten och ledaren leder människor.

Ledarintelligens är även en bok om hur du kan använda dialogen för att skapa en kultur som bygger på värderingar som gagnar alla.

LIQ3 är ett validerat test som visar på balansen mellan chefs och ledarrollen och som blir en meningsfull ingång i en coaching/handledning.

Beställ

Ett urval av våra nöjda kunder:

Senaste inlägget

Det finns en väg ut ur ledarskapskrisen

Sommaren 2018 kommer gå in i vårt minnesarkiv. Det var sommaren då människor hjälpte varandra ur olika krissituationer. Det var sommaren då konkurrensen försvann och där samarbetet uppstod. Exemplen blev många. Fotbollspojkarna i Thailand som blev instängda i en grotta. Så kom hettan i Sverige och med den en mängd skogsbränder som ödelade stora skogsområden. Europeiska brandmän kom till vår [...]

By | september 6th, 2018|Categories: Uncategorized|

Omdömen

”Amfora lyckas med det smått omöjliga att sätta individens behov och utveckling i centrum och samtidigt som man har förståelsen för företagens organisation, ekonomi och behov. Vi har fått en större förståelse för hur våra handlingar, tankar och beteenden påverkar samspelet med kollegor och företagets utveckling. Amfora har alltid lyckats överträffa våra förväntningar.”
Linus Wretbad och Joni Sayeler, VD/Uppdragshuset
”Hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan har flertalet av våra chefer genomgått Amforas Ledarprogram. Ledarprogrammet har gett våra chefer ett gemensamt språk och mer medvetna ledare och chefer. Verktyg som dialog, reflektion och feedback är centrala för oss i folkbildningens pedagogik. Genom Amfora och vårt samarbete har vi nu lyckats identifiera hur vi ska jobba med verktygen även på ledningsnivå för att utveckla samspelet mellan olika medarbetare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Amfora har stöttat oss i att hitta en röd tråd från ledning, verksamhetsutveckling och studiecirkeln”.
Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan
”Genom Verksamhetsdialogen har vi skapat en starkare känsla för vårt sammanhang och vi inspirerar varandra till vad vi vill åstadkomma. Sedan vi börjat med verksamhetsdialogen har vårt medarbetarindex och ledarskapsindex höjts vilket givit oss ett kvitto på vad dialogen bidragit till för vår verksamhet. Dialog som förhållningssätt och metod har kommit för att stanna!”
Carin Bokegård, Verksamhetschef, Nacka Kommun
Amforas coachning ger oss en fördjupad förståelse för ledarskapets betydelse. För oss chefer innebär det ökat självförtroende, självinsikt och en ökad motivation i vårt arbete.

Med hjälp av Amforas ledarskapstest som underlag för en mer meningsfull coachning tillsammans med Amforas medarbetar mätning har vi fått en tydlig inblick i det som uppfattas som våra starka sidor och dess motsats.

Allt detta tillsammans inspirerar oss i vårt fortsatta arbete med vår organisation.

Katarina Månsson, Vd Selfhelp
“Inom Sveriges Television började vi använda Amforas modell för utvecklingssamtal 2003. Vi använder internt utbildade handledare som i sin tur utbildar medarbetare och chefer i modellen. Vi har också, tillsammans med Amfora, utvecklat en verksamhetsdialog och även en modell för samverkan mellan arbetsgivare och fack.”
Helène Axelsson- Sahlin, Personaldirektör, SVT

” Jag har ju verkligen på nära håll sett hur våra LQ-dialoger utvecklat medarbetarna till att både få syn på sig själva, arbetsgruppen och våra gemensamma mål på ett sätt som verkligen gjort skillnad för verksamheten. Jag skulle säga att vi tagit hästkliv framåt under de senaste två åren. Med LQ har vi fått en tydlig modell och konkreta verktyg att kontinuerligt utveckla, förbättra och förnya vår verksamhet. En nyckel tror jag är att vi verkligen ger utrymme för de här samtalen, våra reflektioner och konklusioner. Men i backspegeln ser jag att det varit värt varenda minut – för det vässar oss maximalt, både som team och individuellt. Vi blir tydliga, konstruktiva och så mycket bättre helt enkelt!”

Kristina Svahn - Enhetschef, Studieförbundet Vuxenskolan