Ledarintelligens – ett ledarskap i balans genom integrering av själ, hjärta och hjärna

Vi vet alla att världen förändras snabbare än någonsin. Det kräver ett ledarskap med förmåga till ett djupt inlyssnande och en insikt i vad omvärldsförändringar gör med oss människor.

Ledarintelligens erbjuder dig metoder att leda dig själv och andra genom komplexiteten av en ny omvärld.

"Upptäck ditt inre och du blir redo att leda dig själv och andra"

Marika Ronty

"Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande"

Marika Ronty

"Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva"

Marika Ronty

"Medkänsla, självkännedom och medvetande är grunden för all mänsklig utveckling"

Marika Ronty

"Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse"

Marika Ronty

"När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?"

Marika Ronty

"Ledaren i en komplex kontext tillhör den nya normen"

Marika Ronty

Bokens budskap är att skapa ett ledarskap som låter ledarrollen framträda mer än chefsrollen. Skillnaden mellan dessa två roller är att vara mer och göra mindre.

Morgondagens medarbetare vill ha fler ledare och färre chefer och de vill bjudas in till dialoger för att vara medskapare och bidra till utveckling.

Boken illustrerar även skillnaden mellan dialog och debatt och vikten av att utmana sin komfortgräns.

Slutet på en ledarskapsresa

Det är med viss tveksamhet jag skriver titeln på denna artikel. När jag både tänker till och framför allt känner efter, så är det precis så jag upplever situationen – slutet på en ledarskapsresa. Det är dags att sluta blunda för den verklighet vi varit...

Väntan i ledarskapets transithall

Vi befinner oss i transithallen i skärningspunkten mellan två världar, den gamla och den nya. Vi inväntar en ny destination när vi passerat nästa gate. I den här månadsartikeln vill jag lyfta fram det jag ser, förstår, tolkar och vilka slutsatser jag drar för det jag uppfattar som nödvändigt för ett framtida ledarskap i en ny ordning. Ledaren visar vägen precis som en förälder. Vi behöver alltid förebilder. Var finns de? Och vilken typ av förebild behöver vi idag? För vad? Kanske är det så att denna övergång kräver en ny ledarprofil som tagit några extra kliv på medvetandestegen. En ny medvetenhet som för oss vidare på en kulturell evolutionär utveckling.

När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?

Så här inför sommaren vill jag dela med mig av tankar som gror inom mig och som bekymrar mig. Det har väl inte undgått någon att vi lever i en värld som är på väg åt ett håll som ingen nu levande människa har varit med om tidigare och som det finns all anledning...

"Enligt min mening är handledning i ledarskap en bättre investering än en kurs. I begreppet Ledarintelligens finns ett viktigt förtydligande av begreppet ledarskap nämligen att det är ett begrepp som innehar två roller vilka alltid utövas samtidigt. Ledarskap är inte antingen /eller utan alltid både/och. Ett synsätt som underlättar förståelsen av begreppet ledarskap. Alltför många förknippar ledarskap med management vilket endast är en del av ledarskapets ansvar"

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

"LQ-modellen har gjort fantastisk nytta hos oss. Tankemodellen har hjälpt oss att få syn på oss själva, varandra och hur vi arbetar tillsammans. Med hjälp av dialogerna som verktyg har vi sedan med kontinuitet fortsatt vårt utvecklingsarbete tillsammans - och i backspegeln ser jag vilken enorm skillnad allt detta gjort för oss. Tillsammans har vi lyft mot helt nya höjder både när det gäller arbetsplatskultur och faktiska resultatet, det är slående vilken effekt vi haft av detta!"

Kristina Svahn, Enhetschef Studieförbundet Vuxenskolan

"I en allt mer komplex värld behöver ledarskapet tillvarata allas erfarenheter och olikheter på ett helt nytt sätt. När vi utgår från ett kontemplativt tänkande möter vi våra medmänniskor med tanke, kropp och själ i harmoni. Hållbart för människan, men också för produktivitet och lönsamhet! Det är magiskt!"

Dag Strömqvist, Chef för SVT:s kultursamlingar av Kostym, Rekvisita och Möbler

Ledarintelligens modellen är ett starkt stöd för mig i processen mellan att styra vår verksamhet och leda medarbetare. Empatins kraft flödar fram genom LQ modellens logiska och känslomässiga del. Utförandet sker alltid i nära interaktion mellan ledare och team. Vi eftersträvar att bemästra ledarintelligens modellens alla dimensioner genom träning och anpassning till vår organisations behov som kontinuerligt förändras och utmanar vår strävan.

Joni Sayeler, VD Uppdragshuset

Vill du utveckla din ledarintelligens? Prenumerera på vårt nyhetsbrev: