Ledarintelligens – ett medmänskligt ledarskap med själ, hjärta och hjärna

Ledarskap inifrån och ut

Vi på Ledarintelligens synliggör ledarskapet på ett enkelt och konkret sätt. Vi har många års erfarenhet av att leda, utveckla och styra större organisationer. Vår grundare har skapat en beprövad och välfungerande tankemodell för ledarutveckling.

Vi drivs av övertygelsen att inre utveckling är enda vägen framåt för att adressera yttre hot och möjliggöra en hållbar utveckling. Detta skapar organisatorisk resiliens som stärker organisationen att stå stadigt i en omvärld som förändras i allt snabbare takt.

Vi vill alltid skapa en utvecklingsprocess tillsammans med vår kund som leder till förflyttning i ledarskapet och som påverkar hela organisationen och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Vi vill humanisera organisationer genom att odla medmänskliga värden.

Vi vill bidra till att organisationen genom sitt ledarskap bidrar till välbefinnande och psykisk hälsa.

"Upptäck ditt inre och du blir redo att leda dig själv och andra"

Marika Ronty

"Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande"

Marika Ronty

"Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva"

Marika Ronty

"Medkänsla, självkännedom och medvetande är grunden för all mänsklig utveckling"

Marika Ronty

"Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse"

Marika Ronty

"När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?"

Marika Ronty

Vägen du ännu inte gått är en bok för dig som är genuint intresserad av att utveckla ditt ledarskap, oavsett om du leder dig själv eller andra. Den har berört och inspirerat många läsare. Boken beskriver på ett lättbegripligt sätt vägen för att utveckla självmedvetenhet och självförståelse.

Psykologen Marika Ronty har genom decennier handlett chefer och medarbetare samt lyssnat på vad många i arbetslivet brottas med. Låt hennes empiriska studier och långa erfarenhet vägleda dig på ett klokt och kärnfullt sätt i den här lilla boken som rymmer ett stort budskap.

Det finns inga genvägar. Ta dig själv på allvar och Gå den väg du ännu inte gått.

Ledarskapets tillväxt genom mänsklig blomstring

Chefer måste utvecklas som ledare. För många år sedan introducerades jag till begreppet eudamonia om människans strävan till växande och blomstring (eng.”human flourishing”). Jag föll för uttrycket och det har under många år legat och marinerat inom mig. Vad betyder...

Det traditionella ledarskapet måste omvärderas

Anamma ett hållbart ledarskap – träna upp din högra hjärnhalva. I den tid av prövning och förändring som vi nu lever i finns det ett stort behov av att ompröva synen på ledarskap. Det är uppenbart att det traditionella ledarskapet inte kan tillgodose de behov som...

Ledarintelligens är i grunden ett existentiellt och medmänskligt ledarskap

Vi lever i en orolig tid vilket kräver att vi än mer skapar autentiska arbetsmiljöer med ett ledarskap som vill visa upp en medmänsklig sida och värdesätter goda relationer som en förutsättning för ett företags välmående och framgång. Vi lever i en tid då vår existens...

"Enligt min mening är handledning i ledarskap en bättre investering än en kurs. I begreppet Ledarintelligens finns ett viktigt förtydligande av begreppet ledarskap nämligen att det är ett begrepp som innehar två roller vilka alltid utövas samtidigt. Ledarskap är inte antingen /eller utan alltid både/och. Ett synsätt som underlättar förståelsen av begreppet ledarskap. Alltför många förknippar ledarskap med management vilket endast är en del av ledarskapets ansvar"

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

"LQ-modellen har gjort fantastisk nytta hos oss. Tankemodellen har hjälpt oss att få syn på oss själva, varandra och hur vi arbetar tillsammans. Med hjälp av dialogerna som verktyg har vi sedan med kontinuitet fortsatt vårt utvecklingsarbete tillsammans - och i backspegeln ser jag vilken enorm skillnad allt detta gjort för oss. Tillsammans har vi lyft mot helt nya höjder både när det gäller arbetsplatskultur och faktiska resultatet, det är slående vilken effekt vi haft av detta!"

Kristina Svahn, Enhetschef Studieförbundet Vuxenskolan

"I en allt mer komplex värld behöver ledarskapet tillvarata allas erfarenheter och olikheter på ett helt nytt sätt. När vi utgår från ett kontemplativt tänkande möter vi våra medmänniskor med tanke, kropp och själ i harmoni. Hållbart för människan, men också för produktivitet och lönsamhet! Det är magiskt!"

Dag Strömqvist, Chef för SVT:s kultursamlingar av Kostym, Rekvisita och Möbler