Ledarintelligens – om att leda sig själv och andra med själ, hjärta och hjärna

Vägen du ännu inte gått är en bok som inbjuder till ökad medvetenhet. Genom korta koncentrerade och innehållsrika avsnitt, får du en inblick i hur du kan utvecklas som person och i din roll på jobbet. Vare sig du är chef eller inte.

Lär känna dig själv så kan du visa vägen för så många fler.

Psykologen Marika Ronty har genom decennier handlett chefer och medarbetare samt lyssnat på vad många i arbetslivet brottas med. Låt hennes empiriska studier och långa erfarenhet vägleda dig på ett klokt och kärnfullt sätt i den här lilla boken som rymmer ett stort budskap.

Det finns inga genvägar. Ta dig själv på allvar och Gå den väg du ännu inte gått.

”Tiderna är dåliga, tiderna är besvärliga så säger människorna men tiderna är vi. Såsom vi är, så är också tiderna”. Augustinus, 354 e.v.t.

Ledarintelligens (LQ) är att vara i kontakt med människans fyra dimensioner,
Kropp – Själ – Känsla – Tanke

Denna grund är en förutsättning i processen till ett högre medvetande för att skapa bättre tider för oss själva och för andra.

Vi människor har ett val hur vi vill vara och vad vi ska göra.

"Upptäck ditt inre och du blir redo att leda dig själv och andra"

Marika Ronty

"Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande"

Marika Ronty

"Innerst inne är vi inte annorlunda idag, utan det är det yttre som är annorlunda och som format oss på ett sätt som gjort att vi blivit främlingar för oss själva"

Marika Ronty

"Medkänsla, självkännedom och medvetande är grunden för all mänsklig utveckling"

Marika Ronty

"Det är genom ledarrollen energin skapas till hela systemet. Och det har man fortfarande inte vilja att inse"

Marika Ronty

"När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?"

Marika Ronty

Trauma och ledarskap

Vilka typer av trauman påverkar ditt arbete? Du kanske studsar till på rubriken? Den vanligaste associationen till trauma är kris-och katastrof genom krig, naturkatastrof, pandemi och genom olycka, våldtäkt eller psykisk misshandel. Här är trauma uppenbart. Allt detta...

Vägen du ännu inte gått – lär dig leva med motsatser och paradoxer

En mogen ledare bidrar till att skapa ett system som främjar kreativitet, innovation och som dessutom är hälsofrämjande. Har vi inte alla ett ansvar att anta utmaningen att utveckla vårt inre så att vi kan bidra till en värld, och en arbetsplats där nästa generation...

Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp...

"Enligt min mening är handledning i ledarskap en bättre investering än en kurs. I begreppet Ledarintelligens finns ett viktigt förtydligande av begreppet ledarskap nämligen att det är ett begrepp som innehar två roller vilka alltid utövas samtidigt. Ledarskap är inte antingen /eller utan alltid både/och. Ett synsätt som underlättar förståelsen av begreppet ledarskap. Alltför många förknippar ledarskap med management vilket endast är en del av ledarskapets ansvar"

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

"LQ-modellen har gjort fantastisk nytta hos oss. Tankemodellen har hjälpt oss att få syn på oss själva, varandra och hur vi arbetar tillsammans. Med hjälp av dialogerna som verktyg har vi sedan med kontinuitet fortsatt vårt utvecklingsarbete tillsammans - och i backspegeln ser jag vilken enorm skillnad allt detta gjort för oss. Tillsammans har vi lyft mot helt nya höjder både när det gäller arbetsplatskultur och faktiska resultatet, det är slående vilken effekt vi haft av detta!"

Kristina Svahn, Enhetschef Studieförbundet Vuxenskolan

"I en allt mer komplex värld behöver ledarskapet tillvarata allas erfarenheter och olikheter på ett helt nytt sätt. När vi utgår från ett kontemplativt tänkande möter vi våra medmänniskor med tanke, kropp och själ i harmoni. Hållbart för människan, men också för produktivitet och lönsamhet! Det är magiskt!"

Dag Strömqvist, Chef för SVT:s kultursamlingar av Kostym, Rekvisita och Möbler

Ledarintelligens modellen är ett starkt stöd för mig i processen mellan att styra vår verksamhet och leda medarbetare. Empatins kraft flödar fram genom LQ modellens logiska och känslomässiga del. Utförandet sker alltid i nära interaktion mellan ledare och team. Vi eftersträvar att bemästra ledarintelligens modellens alla dimensioner genom träning och anpassning till vår organisations behov som kontinuerligt förändras och utmanar vår strävan.

Joni Sayeler, VD Uppdragshuset

Vill du utveckla din ledarintelligens? Prenumerera på vårt nyhetsbrev: