Blogg

Det traditionella ledarskapet måste omvärderas

Det traditionella ledarskapet måste omvärderas

Anamma ett hållbart ledarskap – träna upp din högra hjärnhalva.

I den tid av prövning och förändring som vi nu lever i finns det ett stort behov av att ompröva synen på ledarskap. Det är uppenbart att det traditionella ledarskapet inte kan tillgodose de behov som människan har idag. Vi behöver genomgå ett skifte till förmån för ett hållbart ledarskap som präglas av en balans mellan logik, intuition och känsla. För att nå det målet behöver vi lära oss att använda höger hjärnhalva i större utsträckning. Det kan vi göra genom bland annat meditation.

Det behöver inte sägas så mycket mer om det faktum att vi lever i en extremt föränderlig värld och vi behöver lära oss att förhålla oss till det som pågår och ledarskapet behöver omvärderas…

Läs hela artikeln på Motivation.se

Fler inlägg

Utvecklingssamtalets renässans

Utvecklingssamtalets renässans

Från Sokrates och Platon till vår tid: Utvecklingssamtalets renässans innebär att alla tänker tillsammans i dialog. Just nu pågår ett stort skifte i synen på ledarskap, som märks både i det som händer ute i världen och under betydligt mindre dramatiska former på våra...

läs mer
Behovet av ny förståelse

Behovet av ny förståelse

Om inre utveckling och en ny förståelse av människan, världen och ledarskapet. Förståelse av vadå, undrar du naturligtvis när du läser rubriken. I detta fall handlar det om ledarskap i en tid som inte bara kräver nya affärsmodeller med nya principer, utan också ett...

läs mer
Trauma och ledarskap

Trauma och ledarskap

Vilka typer av trauman påverkar ditt arbete? Du kanske studsar till på rubriken? Den vanligaste associationen till trauma är kris-och katastrof genom krig, naturkatastrof, pandemi och genom olycka, våldtäkt eller psykisk misshandel. Här är trauma uppenbart. Allt detta...

läs mer
Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp...

läs mer
Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Hela världen befinner sig i en situation som innebär att alla medborgare oavsett var vi bor behöver ta ansvar för vårt gemensamma hem, planeten. Dessutom har vi en pågående långvarig pandemi som inte bara skördar liv utan också bidrar till att många människor blir...

läs mer
Ordning – oordning – ny ordning

Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos. Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och...

läs mer
Ett nytt ledarskap bortom ego

Ett nytt ledarskap bortom ego

Vi lever i besvärliga tider, men innan vi beklagar oss för mycket över det så bör vi dra oss till minnes vad Augustinus en gång sade: ”Tiderna är vi.” Genom att ändra på oss själva kan vi också bidra till att världen förändras. För att det ska vara möjligt måste vi...

läs mer