Blogg

Behovet av ny förståelse

Behovet av ny förståelse

Om inre utveckling och en ny förståelse av människan, världen och ledarskapet.

Förståelse av vadå, undrar du naturligtvis när du läser rubriken.

I detta fall handlar det om ledarskap i en tid som inte bara kräver nya affärsmodeller med nya principer, utan också ett bejakande och accepterande av att vi har ett känsloliv som pockar på vår uppmärksamhet och som påverkar oss på olika sätt. Det är nödvändigt att tänka och även nödvändigt att uppmärksamma sina känslor.

För trettio år sedan yttrade Peter Senge: ”Om du tänker som du alltid gjort kommer du få det du redan har”. Idag är utmaningen i det citatet mer relevant än någonsin. Jag kan tillägga att om du fortsätter att trycka undan känslor så händer inte så mycket mer än att du tvingas lida.

Vi är Human Beings. Being/varande är inte något jag har utan något jag ÄR. Genom att utveckla ett varande ökar medvetenheten och uppfattningen av hur världen är konstruerad. Det blir ett uppvaknande till att se världen som den är, inte som du är. Inre utveckling är att vårda sitt varande så att det ständigt kan expandera. Varandet är träning i närvaro ur vilken framtiden sakta träder fram. Det är det vi kallar inre utveckling, och genom inre utveckling skapar vi i det yttre. Vår yttre värld är en spegel av vårt inre…

Läs hela artikeln på Motivation.se

Fler inlägg

Trauma och ledarskap

Trauma och ledarskap

Vilka typer av trauman påverkar ditt arbete? Du kanske studsar till på rubriken? Den vanligaste associationen till trauma är kris-och katastrof genom krig, naturkatastrof, pandemi och genom olycka, våldtäkt eller psykisk misshandel. Här är trauma uppenbart. Allt detta...

läs mer
Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp...

läs mer
Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Hela världen befinner sig i en situation som innebär att alla medborgare oavsett var vi bor behöver ta ansvar för vårt gemensamma hem, planeten. Dessutom har vi en pågående långvarig pandemi som inte bara skördar liv utan också bidrar till att många människor blir...

läs mer
Ordning – oordning – ny ordning

Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos. Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och...

läs mer
Ett nytt ledarskap bortom ego

Ett nytt ledarskap bortom ego

Vi lever i besvärliga tider, men innan vi beklagar oss för mycket över det så bör vi dra oss till minnes vad Augustinus en gång sade: ”Tiderna är vi.” Genom att ändra på oss själva kan vi också bidra till att världen förändras. För att det ska vara möjligt måste vi...

läs mer
Bekämpa psykisk ohälsa – en ny ordning är möjlig

Bekämpa psykisk ohälsa – en ny ordning är möjlig

Strategier och insikter för att bekämpa den själsliga ohälsan. Nyligen var jag på ett symposium med rubriken "En ny ordning är möjlig". En av föredragshållarna var professorn i religionspsykologi, Anton Geels, och han menade att en ny ordning inte bara är möjlig utan...

läs mer
Slutet på en ledarskapsresa

Slutet på en ledarskapsresa

Det är med viss tveksamhet jag skriver titeln på denna artikel. När jag både tänker till och framför allt känner efter, så är det precis så jag upplever situationen – slutet på en ledarskapsresa. Det är dags att sluta blunda för den verklighet vi varit medskapare...

läs mer