Blogg

Ordning – oordning – ny ordning

Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos.

Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och pandemin är den som drabbat oss mest påtagligt och konkret. Den hjälper oss att bli eftertänksamma. En eftertänksamhet som hos varje individ kan leda till nya handlingar och skapa stora förändringar i den yttre världen. Den yttre världen är alltid en spegel av vårt inre. Så det går inte att skylla på någon annan. Din inre resa ger resultat imorgon.

Förändring skapas endast genom medvetenhet, och medvetenhet uppstår när vi blir uppmärksamma på våra tankar, känslor, kroppssensationer och hur vi relaterar till andra. Genom ökad medvetenhet sker en förändring inifrån som tar sig nya uttryck i det yttre. När vi tränar oss i medvetandeutveckling kan transformation uppstå, och då går det inte att backa. Det är genom en transformationsprocess som en ny ordning kan uppstå. En ny ordning kräver mindre av rationella färdigheter och mer av emotionella och själsliga färdigheter.

Läs hela artikeln på Motivation.se

Fler inlägg

Självkännedom är viktigare än någonsin

Självkännedom är viktigare än någonsin

Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande. För att uppnå självkännedom på djupet behöver du bli din egen betraktare genom att vara självutforskande och självreflekterande, vilket är en livslång process. Yuval Noah...

läs mer
Det finns en väg ut ur ledarskapskrisen

Det finns en väg ut ur ledarskapskrisen

Sommaren 2018 kommer gå in i vårt minnesarkiv. Det var sommaren då människor hjälpte varandra ur olika krissituationer. Det var sommaren då konkurrensen försvann och där samarbetet uppstod. Exemplen blev många. Fotbollspojkarna i Thailand som blev instängda i en...

läs mer
Bli en transpersonell ledare

Bli en transpersonell ledare

Det är sällan någon är ensam om en tanke eller en idé. Den upptäckten gjorde jag när jag kom i kontakt med John Knights, först genom hans artikel om etiskt ledarskap och nu senast genom den nyutkomna mycket genomarbetade boken om transpersonellt ledarskap: Leading...

läs mer
Hög tid att vakna och mogna

Hög tid att vakna och mogna

Världen ser inte längre ut som den gjorde igår – människors värderingar, prioriteringar och behov har förändrats, men tyvärr har ledarskapet inte hunnit med i utvecklingen. Vi lever i en tid som uppmanar oss att både vakna och mogna. Till er som följt och läst...

läs mer
Ledarskap för en ny tid

Ledarskap för en ny tid

Världen förändras i ett rasande tempo, och en ny värld kräver ett nytt ledarskap. Gamla värderingar och synsätt i arbetslivet kommer att få ge vika – och lämna plats åt det vi kallar mänskliga organisationer. I framtiden blir samarbetsvilja och emotionell förmåga...

läs mer
Utveckla din medvetenhet

Utveckla din medvetenhet

Vi kan inte fortsätta att låtsas som om vi kan förhålla oss till världen som för tjugo år sedan! Ledarskapet måste omprövas och det på alla nivåer. De som åtagit sig att vara formella chefer i en organisation måste ta sitt ansvar och träna sig i att bli ledare. Gå...

läs mer