Är det 21:sta århundradet moget för ett paradigmskifte för nya organisationsstrukturer?

Fyra anledningar till att traditionellt management har misslyckats.

I alla tider har det funnits pionjärer, de som gått före. I början av 1990 talet träffade jag Danah Zohar fysiker och filosof. Hon har varit min stora inspirationskälla likväl David Bohm även han fysiker och filosof. Danah Zohar var en av de som var före sin tid genom att introducera begreppet kvanttänkande för företag. Hon försökte få oss att förstå hur sammanvävda vi är med varandra. Våra energisystem kommunicerar med varandra. Kvantfysiken visar oss att universum består av dynamiska energimönster, självorganiserande vågmönster som är sammanvävda med allt annat.

Nu trettio år senare år 2022 har tre Nobel pristagare i fysik påvisat hur sammanflätade vi är och vi är endast små delar i ett gigantiskt kosmiskt system. Det är denna kunskap vi kan ta till oss och börja omsätta inom nya områden. Varför inte omsätta detta tänkande i synen på hur framtidens organisationsstrukturer kan se ut.

Läs hela artikeln på Motivation.se