ARBETSRELATERAD OHÄLSA = SYSTEMFEL!

Idag den 24 april hör jag via Sveriges Radio att den arbetsrelaterade ohälsan på våra arbetsplatser ökat markant!

I en nyligen genomförd enkät bland landets primärvårdsläkare där 900 besvarat enkäten av ca 1300 tillfrågade har 260 bytt jobb, 275 som vill byta och 160 har varit sjukskrivna p.g.a. arbetsrelaterad ohälsa. Snart blir frågan relevant: vem tar hand om dig och mig när vi blir sjuka? Åk in på akuten det tar bara ca 13 timmar innan du får läkarhjälp. Håll ut.

Eftersom jag har arbetat som psykolog inom företagshälsovården i min tidigare karriär väcks något starkt inom mig. Något har gått riktigt snett.

Vad kan vi göra för att den yrkesverksamma människan ska kunna känna ett välförtjänt välbefinnande? Det klagas på dåligt ledarskap, dåliga rutiner och när det gäller vården klagas det även på dåliga scheman och ständig underbemanning. Förvisso finns säkert en hel del att göra inom dessa områden men det är inte där skon klämmer.

Häromdagen talade jag med en högre uppsatt chef som just sagt upp sig. Han sa: ”Jag är trött på att verkställa någon annans idé och om det dessutom är idéer jag inte tror på gör det ont i hela kroppen”.

Konsekvensen av att vara effektiv, kostnadsmedveten, ständigt tillgänglig, arbeta för de som slutat och dessutom vara snabb kan inte annat än att resultera i  ohälsa.

Och ohälsan skall inte behandlas med en mindfullness kurs. Det är som att sätta ett plåster på ett sår.

 

En illusion av att vi har frihet

Människan vill i grunden vara autonom men då måste hon få stort utrymme för självbestämmande. Idag har vi skapat en illusion av att vi har frihet. Gör jobbet när du vill bara det blir gjort och sitt gärna hemma bara du verkställer mina idéer, som chefen ovan sa.

Vi har ett allvarligt systemfel!

Vi måste höja blicken och inse att vi är en del av ett stort globalt system där alla delar i systemet interagerar och är beroende av varandra. För att få det stora systemet att fungera än mer effektivt kan vi nu läsa att vi i snabb takt robotiserar arbetslivet. I en nyligen publicerad undersökning från Oxford framkommer att under de närmaste 20 åren kommer 54% av jobben i Europa vara robotiserade och 47% i USA. En del röster menar att människan är kreativ vilket innebär att hon kommer säkert att hitta på nya jobb. Delvis vill jag tro att det stämmer men inte för den stora massan. Tyvärr tror jag att systemet med ökad robotisering kommer att generera en större utslagning i arbetslivet.  Peter Gärdenfors, svensk neuro forskare,  skriver i ´Den meningssökande människan` att människan hungrar efter mening vilket många andra tidigare författare också skrivit om såsom Viktor Frankl, Fredric Nietzsche och Sören Kierkegaard för att nämna några. Gärdenfors menar att vi söker mening med livet eftersom vi inte kan leva utan att föreställa oss en framtid. Hur tror du att människan hittar en mening i ett kommande arbetsliv?  Tror du att det kommer finnas en plats för den meningssökande människan som dessutom vill vara autonom?

Vi har ett värderingsproblem  därav följer ett systemfel. Vi behöver ett värderingsskifte!