Dags att vakna upp – till en ”ny” värld

Själslig intelligens och medvetandeutveckling – ett nygammalt recept för välmående.

I min decemberartikel skrev jag om betydelsen av självkännedom och om att höja sin medvetenhet. Här fortsätter jag på temat medvetandeutveckling kopplat till det vi kan kalla själslig intelligens. Medvetandeutveckling och själslig intelligens är områden som berikar människans plats i tillvaron och visar vägen mot ett mer meningsfullt liv och mot en bättre värld. Den gamla världen har låst oss i det yttre med starkt fokus på att vi ska vara ensidigt lönsamma och rationella; räknandet står i centrum på bekostnad av vår psykiska hälsa. Idag uttrycker fler och fler människor krav på inre ro och en ökad balans i livet. Hur ska det bli möjligt?

Läs hela artikeln på Motivation.se