Det är dags att tänka om

Det nya ledarskapet förväntas vara både coachande och transformerande. Det kan vara tomma ord och begrepp om vi inte lägger ner möda på att förklara vad de betyder och framförallt varför dessa begrepp allt oftare används.

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar som mer än tidigare kräver att vi kan förhålla oss till osäkerhet. De tidigare hierarkiska strukturerna har gjort sin nytta då och idag börjar vi skönja en del organisationer runt om i världen som tagit klivet att tänka om när det gäller organisatoriska strukturer. En klarsynthet och en anpassning till vår samtid. Nya strukturer förutsätter nya arbetsmetoder och mycket samarbete över alla gränser. Det betyder att medarbetarrollen stärks genom ökat ansvarstagande och inflytande och det traditionella ledarskapet, som bygger på styrning och kontroll, kommer att tonas ner.

Det som kommer krävas av chefer i det nya paradigmet är att leda mer än att styra, vilket innebär att lyssna till 80% och tala till 20%. Det innebär också ett nytt förhållningssätt där chefen släpper kontrollen och leder med tillit. Detta skapar förutsättningarna för ett själv-ledarskap och självstyrande grupper. Transformation är så mycket mer än förändring och uppstår först efter en lång process av mycket reflekterande i kombination med kritiskt tänkande. När transformationen väl har uppstått går det inte att backa. Sammanfattningsvis betyder det att chefer behöver ägna mycket mer tid än tidigare till personligt utforskande.

Nyckeln till framgång i framtiden är självinsikt.