För få ledare och för många chefer

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

Studien är gjord av mig vid Högskolan Väst och den bygger på teorin om ledarintelligens. Studien ingår i ett forskningsprojekt som ska validera ett nytt svenskt ledarskapstest som bygger på ledarintelligens-teorin. Denna teori är en alltomfattande tankemodell som hjälper dig att tolka och förstå ledarskapets olika aspekter. Om inte balans finns mellan ledarskapets olika roller så haltar ledarskapet.

Läs hela inlägget på motivation.se