Farväl utvecklingssamtal – länge leve utvecklingsdialogen

Farväl utvecklingssamtal – länge leve utvecklingsdialogen

När Netflix, Google och Adobe vägrade att ha årliga utvecklingssamtal tog det inte lång tid innan fler stora följde efter; Microsoft, Accenture, GE och Deloitte för att nämna några. Mer än 70 procent av dagens amerikanska företag har lagt performance appraisal, utvecklingssamtal, bakom sig. Denna förändring har skett under den senaste femårsperioden. Min röst har inte varit tillräckligt stark trots att jag sagt det samma under mer än fem år och nu återkommer jag med min syn på varför de måste gå i graven, vad de bör innehålla och hur det kan gå till. Fyra decenniers erfarenhet och en väldokumenterad empiri ligger bakom mina tankar.

Sokrates menade att det är bättre att lägga energi på att arbeta med människor som vill skapa framtiden än att brottas med de som hellre gömmer sig i det förgångna.

 

Låt Sokrates kloka budskap även vara din väg. Jag vill skriva ganska schematiskt denna gång för att du som läsare skall kunna följa tankegången och sedan själv säga; ”Ja just det, så kan man se på det.”

Läs hela inlägget på motivation.se