KONTEMPLATIVT LEDARSKAP

Kontemplativt ledarskap leder till att du blir autentisk

Jag vill presentera ett nytt sätt att se på ledarskap. Nytt i bemärkelsen att begreppet kontemplation normalt inte associeras till begreppet ledarskap. Kontemplation härstammar från det grekiska begreppet theoria som betyder ”titta på” och ”är medveten om”. Begreppet kontemplation är hämtat från gamla visdomstraditioner och från kristen kontext. Genom kontemplation har människor kunnat berika sig själva och fått många insikter.

”Såsom vi sår idag får nästa generation skörda”

I detta korta citat finns ett tydligt budskap: uppträd värdigt, stå för hållbara värden och var en förebild till nästa generation DET skapar värde och bidrar till ett medmänskligt samhälle. Ekonomen kan numer sätta siffror på vårt beteende och handlingar genom det nya begreppet Värdebokslut (Liukkonen). Det är kanske det som behövs för att svart på vitt visa att det sätt vi arbetar på idag och det sätt vi behandlar människor på arbetsplatsen behöver omvärderas och utvecklas.

Filosofen Kierkegaard menade att människan har en förmåga att skapa värde och mening.

Hur skapar du värde och mening i din vardag? Hur arbetar ni på företaget för att skapa värde och mening i det ni gör och för det ni ska åstadkomma? Det är viktiga frågor.

Vad vill du göra? Och hur tror du det kommer att inverka på ditt liv?

Ledarintelligens utvecklas med stöd av kontemplation

När människans rationella logiska hjärna tonas ner för att ge större utrymme för den kreativa, medskapande och medkännande människan som eftersträvar det meningsfulla då talar själens och hjärtats intelligens som är kärnan i ledarintelligens.

Ett annat sätt att uttrycka ledarintelligens på är att integrera ett inre varande med ett yttre görande.

Stanna upp, dra dig tillbaka, var i stillhet och reflektera

Jag hör allt oftare att det är fler och fler som talar om betydelsen av att skapa mening och inte stressa men jag kan inte se att det är många som är beredda att satsa den tid som krävs för att låta den processen få verka. Allt inre arbete tar tid och oftast krävs att vi drar oss tillbaks från allt brus som stör våra sinnen. Det är oftast genom stillhet och reflektion som kontakten med det inre uppstår.

När tillåter du dig att stänga ute allt som distraherar ditt sinne?

Vad skulle hända om företag skulle använda mer tid för reflektion att stanna upp i stället för att som idag ständigt vara på språng till nästa aktivitet?

Låt dig inspireras av Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld visste vad kontemplationen gjorde med oss. Han instiftade ett meditationsrum i FN redan 1956. Hans övertygelse om att inre frid gav yttre fred var stark. Låt oss ha dag Hammarskjöld som förebild! Här kommer några citat som har väglett mig under många år: ” När alla tänker lika händer ingenting”, ”Åsikter kan man registrera men insikter kan aldrig registreras” och inte minst detta: ”Vem är jag? Vad är uppdraget? Vem ger mig uppdraget?

SÅ vad kan du göra:

* Odla och ge näring till kontemplation.

* Respektera och ta intryck av mystikernas erfarenheter. De som har gått före oss.

* Läs boken Vägmärken. Hammarskjölds andlighet, hans mystika sida var det ingen som ifrågasatte. Han bemöttes med stor respekt. Så fick han också Nobels fredspris. Låt oss respektera de som vill gå denna väg.

Genom att stanna upp blir vi mer effektiva. Det hemliga receptet för effektivitet är att stanna upp istället för att göra planer och att ständigt vara i aktivitet och vara målstyrd.

Vi vet av erfarenhet.

Själen har fått egna öron

för att kunna höra saker

som huvudet inte kan förstå”

Rumi.