Kontemplativt Ledarskap

 

Kontemplativt ledarskap ökar din förmåga till autencitet

Jag vill presentera ett nytt sätt att se på ledarskap.  Det nya är att lyfta fram stillhetens betydelse och verkligen låta det få vara en del av att utveckla ditt inre ledarskap.

I mer än tre decennier har jag arbetat med ledarutveckling och vad leder det till? Som du sår idag får nästa generation skörda. Det blir ”more of the same” så länge vi inte kommer till insikt om att vår inre värld kan hjälpa oss att se på den yttre världen med andra glasögon. För det krävs att gå utanför att vilja ha ”more of the same” i ledarutveckling.Du kan bli den förändring som du vill se i världen, precis så som Ghandi sa och han var en god förebild för många. Visst vill du bidra till att nästkommande generationer lever utifrån sin autencitet så att de i sin tur ger till nästkommande generation, osv.  Dag Hammarskjöld som inte bara var FN:s Generalsekreterare, han var också en mystiker. Han visste att kontemplationen var nödvändig för att hantera den yttre världen. Därför skapade han ett meditationsrum i FN. Meditation är en metod för att vara i stillhet och genom den kan du låta din autencitet få träda fram. Låter enkelt men kräver träning.

Begreppet kontemplation härstammar från det grekiska begreppet theoria som betyder ”titta på” och ”är medveten om”. Kontemplation är hämtat från gamla visdomstraditioner och från kristen kontext. Genom kontemplation har människor i alla tider kunnat berika sig själva och fått många insikter. Det som gällde för tusentalsår sedan gäller även idag. Vi är fortfarande mänskliga varelser.