Ledarintelligens är i grunden ett existentiellt och medmänskligt ledarskap

Vi lever i en orolig tid vilket kräver att vi än mer skapar autentiska arbetsmiljöer med ett ledarskap som vill visa upp en medmänsklig sida och värdesätter goda relationer som en förutsättning för ett företags välmående och framgång. Vi lever i en tid då vår existens är hotad genom pandemi, klimatkris, krig i vårt närområde och en accelererad utveckling av AI. Allt detta påverkar oss mer än vad vi är medvetna om. Hur förhåller du dig till detta faktum? Världen behöver ett medmänskligt ledarskap med ett intresse för existensens villkor. Världen är du och jag.

Jag vill definiera vad jag menar med existentiellt ledarskap genom att definiera begreppet existens som härstammar från det latinska ordet ”existentia”, ”ex” betyder ”ut” eller ” ur”, verbet ”sistere” betyder ”att stå” eller ”vara till”. Enkelt uttryckt representerar det existentiella ledarskapet människans värdeskapande och meningsskapande dimension

Läs hela artikeln på Motivation.se