Ledarskap skall aldrig vara en trend.

Vi människor är sociala varelser och beroende av samspelet oss emellan. God kommunikation och goda relationer av avgörande för att skapa engagemang. När en ledare dessutom kan inspirera och vara en förebild ökar ofta motivationen hos följare. Ingenting av detta kan någonsin vara en trend. Ytterst handlar ledarskap om att styra en verksamhet utifrån en given struktur och att leda människor med varsam hand. För detta behövs olika kompetenser och färdigheter. Ett gott ledarskap utgår alltid från god självkännedom. Hur många gånger har vi inte hört, ” för att leda andra måste man först kunna leda sig själv”? Varför tas det inte mer på allvar?

Personlig utveckling borde vara obligatoriskt inför alla chefs tillsättningar.  Varför?  Den tyngsta delen i ledarskapet är att leda människor. Det är genom ledarrollen som engagemang, motivation och arbetsglädje skapas. När följare är engagerade och motiverade blir det lätt att styra verksamheten som är chefens uppgift vilket är den andra halvan i ledarskapet.