Medarbetardialog börjar i gruppen med verksamhetsfokus

”Kärt barn har många namn”, jag har sedan början av 1980 talet utbildat tusentals chefer i Utvecklingssamtal. Många kallar samtalen för Medarbetarsamtal.

Efter mer än tre decenniers missionerande och med ett flertal skrivna böcker i ämnet har jag inte upplevt särskilt stort intresse för nytänkande.

Om du som läser detta är av samma uppfattning och har en tanke om vad det kan bero på så hör av dig till mig!

Här vill jag ge dig några tips.

Tänk nytt, tänk om!

Syftet med det jag kallar En Ny generation Utvecklingssamtal är att fokusera på VERKSAMHETEN och inte på individen.

Alla som finns på företaget eller i organisationen är där för att BIDRA med sin kunskap, kompetens och med sin personlighet.

För att skapa delaktighet och engagemang i verksamheten  och för verksamheten måste någon form av process iscensättas. Dialog är både metoden och förhållningssättet.

 

Vi befinner oss i en helt ny tid där begreppen styrning, kontroll, resultat och prestation inte längre kan vara de enda ledstjärnorna för framgång.

 

Fler pusselbitar behövs för att se hela bilden.

Fler och fler har kommit till insikt om att framgång inte endast kommer ur styrning och kontroll utan behöver kompletteras med en hel del relations- och motivations arbete.

Hur ska det gå till undrar du. Genom att medvetet sätta igång en process som har ett klart syfte som är meningsfullt  och som har ett tydligt mål.

Så här lyckas du som chef:

 1. Du förbereder dig noga och formulerar en inbjudan till DIALOG med dina medarbetare. De som är de viktigaste för hela verksamheten.
 2. Du bjuder in dina medarbetare att tänka tillsammans med dig- Medarbetardialog- en dialog med hela gruppen.
 3. Ni har VERKSAMHETEN i fokus.
 4. Du utgår från VARFÖR ni finns och för VEM ni finns.
 5. Dialogen börjar med att alla ger sina tankar och reflektioner kring innebörden i ert varför och för vem ni finns till.

Dia`logos (grek) betyder att komma bakom orden. 

7 Gyllene regler för en lyckad dialog :

 1. alla lyssnar
 2. var och en uttrycker sin tanke utan att bli avbruten
 3. det finns utrymme för reflektioner utifrån det sagda
 4. undvik åsiktsutbyte
 5. undvik polarisering
 6. det finns en ödmjuk inställning till det som sägs
 7. det finns en generositet och en vilja att dela med sig av erfarenheter och kunskap

Så här kan den första Medarbetardialogen börja som en ”uppvärmning”.

Vill du lära dig mer och tilltalas av denna grundsyn kan du ta del av vår nya web kurs för såväl chefer som för medarbetare.

Den hittar du antingen på www.amforadialog/webkurs eller  www.motivation.se

Lycka till!