SOM LEDARE HAR DU ETT ETISKT ANSVAR

Våra etiska reflektioner måste börja i synen på människan. Du som chef och ledare känner ofta till dina medarbetares behov, drömmar och viljor. Med utgångspunkt i ett medmänskligt ledarskap är det just människan som står i centrum. Det är genom dig själv och dina medarbetare som ni tillsammans kan skapa en välmående organisation. Har du hört det förr? Javisst. Här nedan ger jag dig några infallsvinklar för ett medmänskligt ledarskap med ett etiskt ansvar.

För att skapa engagemang förutsätter det att alla vet varför de gör det de gör. Frågor som : för vem jobbar jag och vad ska jag leverera kräver sin genomgång. Några svarar att de jobbar för aktieägarna och andra svarar ledningen och några svarar för mig själv och andra för dem vi är till för. Beroende på för vem jag valt att jobba för kommer det fylla mig med mer eller mindre energi. Du som chef har ett etiskt ansvar i att lyfta denna fråga. Först med dig själv därefter med din medarbetargrupp.

I ditt etiska ansvar ligger att tillgodose dina medarbetares behov av autonomi, kompetens, vilja till att fatta egna beslut, ta ansvar och att de känner en tillhörighet.

”Människan äger en speciell värdighet”.

Immanuel Kant

Ledarens utgångspunkt är alltid utifrån den själsliga intelligensen

Ledarens etiska ansvar tillhör den själsliga intelligensen som hjälper dig att skapa mening och som grundar sig i värden som stödjer människans varande. Din medarbetares upplevelse av sitt eget värde beror på vad som sker i relationen mellan er. Ledarskap är relationellt. Människovärde skapas mellan er när ni tillskriver varandra värde och värdighet. Det innebär att ni behöver varandra för att veta att ni betyder något. Detta synsätt ligger i ledarens etiska ansvar.

”Om det är förnuftet som skapar människan,så är det känslan som leder henne.”

Jean- Jacques Rousseau

Använd din emotionella intelligens genom att lyssna

Ledarskap är en relation och det är genom en god relation du kan skapa förtroende och tillit. Lyssna alltid på dina medarbetare utifrån goda intentioner. Konsten att lyssna är en konst och det innebär att vara helt närvarande med den andre och ställa sig själv åt sidan. Var generös och bjud på din tid låna ut dina öron och hjärta till den andre. Din intention när du går in i lyssnandet är att visa en vilja att just uppmärksamma den andre. De flesta har mycket att bidra med när de får chansen att berätta hur de tänker.

När du har tillgång till din empati och medkänsla får ditt lyssnande stor effekt på den andre/andra. Härigenom kan du förstå på en annan nivå än på intellektets nivå.

Lyssna kräver träning som allt annat. Belöningen kan bli stor både för den som lyssnar och för den som blir lyssnad på.

Ledarskapets etiska ansvar gömmer sig i din själsliga och emotionella intelligens och tillsammans utgör dessa båda intelligenser ett medmänskligt ledarskap.