Ordning – oordning – ny ordning

Om tallkottkörteln, den själsliga intelligensen och tillståndet mellan ordning och kaos.

Rubriken beskriver en pågående process. För en del av oss är det en orolig tid och för andra en tid som ger nya möjligheter. Det är flera globala kriser som pågår samtidigt och pandemin är den som drabbat oss mest påtagligt och konkret. Den hjälper oss att bli eftertänksamma. En eftertänksamhet som hos varje individ kan leda till nya handlingar och skapa stora förändringar i den yttre världen. Den yttre världen är alltid en spegel av vårt inre. Så det går inte att skylla på någon annan. Din inre resa ger resultat imorgon.

Förändring skapas endast genom medvetenhet, och medvetenhet uppstår när vi blir uppmärksamma på våra tankar, känslor, kroppssensationer och hur vi relaterar till andra. Genom ökad medvetenhet sker en förändring inifrån som tar sig nya uttryck i det yttre. När vi tränar oss i medvetandeutveckling kan transformation uppstå, och då går det inte att backa. Det är genom en transformationsprocess som en ny ordning kan uppstå. En ny ordning kräver mindre av rationella färdigheter och mer av emotionella och själsliga färdigheter.

Läs hela artikeln på Motivation.se