Pandemin tvingar fram ett nytt förhållningssätt

Tack vare pandemin har många människor tvingats till att arbeta hemifrån. En träning i självledarskap, ansvarstagande och utveckling av att skapa tillit. De som är formella chefer prövas i rollen som chef och ledare. Pandemin tvingar fram ett nytt ledarskap. En hjälp till något som varit nödvändigt länge. Kriser behövs för utveckling. Leg psykolog tillika författaren Marika Ronty hoppas att vi kommer se många positiva vinster i arbetslivet där både livskvalitén och arbetskvalitén ökar.

Det smärtar att veta att pandemin förorsakat och fortfarande förorsakar ett fruktansvärt lidande för väldigt många människor. Bara det gör något med arbetsklimatet som påverkar arbetskulturen. Lägg till de som förlorat anhöriga och vänner, och som dessutom kanske tvingats till jobbet för att arbetet krävt det och fortfarande kräver det.

Läs hela artikeln på Motivation.se