Resiliens nödvändigt i oroliga tider

Hela världen befinner sig i en situation som innebär att alla medborgare oavsett var vi bor behöver ta ansvar för vårt gemensamma hem, planeten. Dessutom har vi en pågående långvarig pandemi som inte bara skördar liv utan också bidrar till att många människor blir arbetslösa. Vi har även prövats i demokratiers hållbarhet. Prövningarna är många. Vi som bor i ett land som jämfört med många andra länder på jorden har det mycket lugnt, välordnat, utan krig och utan naturkatastrofer, kan uttrycka vår största tacksamhet. Men oron och osäkerheten påverkar oss ändå mer än vad vi är medvetna om. Hur ska vi förhålla oss till det som pågår? Ett svar hittar vi i begreppet ”resiliens”.

Vi kan alltid välja på vilket sätt vi vill se och förstå tillvaron. För många kan ansträngningen av att göra ett val vara nog så ångestfyllt. Det har jag förståelse för, men jag vill inte acceptera det eftersom jag vet att det finns lösningar som är hälsofrämjande. Du kan minska din stress, oro och rastlöshet på många sätt; genom dagliga naturpromenader, fysisk träning, yoga, mindfullness och meditation. Alla dessa aktiviteter främjar såväl din fysiska som din mentala/själsliga hälsa. För detta finns idag mängder av evidens.

Läs hela artikeln på Motivation.se