Självkännedom är viktigare än någonsin

Genom att känna dig själv skyddar du dig mot pressen utifrån – men blir också mer medkännande.

För att uppnå självkännedom på djupet behöver du bli din egen betraktare genom att vara självutforskande och självreflekterande, vilket är en livslång process. Yuval Noah Harari, professor i historia vid Hebreiska universitetet i Jerusalem, betonar betydelsen och nödvändigheten av självkännedom. Ingen gång i människans historia har det varit viktigare än nu menar han. Med anledning av denna starka uppmaning till självkännedom vill jag nu dela med mig av några egna tankar om hur vägen dit kan se ut. Självkännedom leder till välbefinnande, och skyddar oss också mot påfrestning utifrån.

Läs hela artikeln på Motivation.se