Slutet på en ledarskapsresa

Det är med viss tveksamhet jag skriver titeln på denna artikel. När jag både tänker till och framför allt känner efter, så är det precis så jag upplever situationen – slutet på en ledarskapsresa. Det är dags att sluta blunda för den verklighet vi varit medskapare till. Utan skuld eller skam utan bara ett konstaterande. Vi visste inte bättre. Det är just det vår fantastiska människoresa handlar om – att vakna upp och vartefter bli mer medveten. Människans evolutionsprocess är som en stor holon. Den växer och adderar allt det gamla med det nya till att så småningom visa upp något helt nytt.

Förhoppningsvis kommer vi snart till en punkt där vårt beteende ändras radikalt och det nya får framträda. Vill du vara en del av ett nytt samhälle? Är det inte dags att vakna upp ur den egocentrerade bubblan? För att ett nytt förhållningssätt skall träda fram krävs mycket reflektionstid. Som inte får bortprioriteras. Det förutsätter dialogutrymme som inte heller får bortprioriteras och det kräver framför allt en VILJA till att bli självmedveten. Det börjar alltid med dig. Tre stora utmaningar i bråttomvärlden.

Läs hela artikeln på Motivation.se