Utveckla din medvetenhet

Vi kan inte fortsätta att låtsas som om vi kan förhålla oss till världen som för tjugo år sedan! Ledarskapet måste omprövas och det på alla nivåer. De som åtagit sig att vara formella chefer i en organisation måste ta sitt ansvar och träna sig i att bli ledare. Gå bortom sina egon och egenintressen. Alla människor förtjänar att bli ledda av ledare precis som alla barn förtjänar att bli ledda av sina föräldrar. Efter det kan fler och fler börja leda sig själva och insikten om att vi kommit till en punkt där begreppet tillsammans blir verkligt och betydelsefullt.

Läs hela inlägget på motivation.se