Utvecklingssamtalets renässans

Från Sokrates och Platon till vår tid: Utvecklingssamtalets renässans innebär att alla tänker tillsammans i dialog.

Just nu pågår ett stort skifte i synen på ledarskap, som märks både i det som händer ute i världen och under betydligt mindre dramatiska former på våra arbetsplatser. En modern ledarstil innebär att ledaren bestämmer tillsammans med människor, inte över människor. Inom det nya ledarskapet spelar kommunikationen en avgörande roll – inte minst utvecklingssamtalet, eller rättare sagt utvecklingsdialogen, som nu står inför en renässans.

En pånyttfödelse av utvecklingssamtalet är på sin plats i en tid av stora yttre förändringar som påverkar oss alla i livet och arbetslivet. Vi som lever nu är påverkade av en global klimatkris, global pandemi och i skrivande stund ett krig i vårt närområde. Det sistnämnda handlar ytterst om ett hot mot demokratin och vårt sätt att leva.

Ledarskapets stora skifte utspelas just nu på världsarenan. Den ene vill ha makt ÖVER människor vilket representerar det paradigm som är på utdöende. Den andre vill ha makt MED människorna som alltmer kommer representera den nya eran. Kan det bli tydligare? Knappast. Samma sak gäller i en organisation. Du som ledare kan värna demokratin, tänka tillsammans med dina medarbetare och förflytta makten till och med dina medarbetare. Du som ledare är i ständig rörelse och lämnar över makten där kompetensen finns. Det kallas för kompetenshierarki.

Det nya utvecklingssamtalet, som jag vill kalla utvecklingsdialog, inbjuder till just detta. 2000-talets samtal är dialoger för att vi tillsammans ska sam-skapa det vi är här för att göra. Det gamla måste dö ut först, innan det nya kan träda fram.

Läs hela artikeln på Motivation.se