Vägen du ännu inte gått – lär dig leva med motsatser och paradoxer

En mogen ledare bidrar till att skapa ett system som främjar kreativitet, innovation och som dessutom är hälsofrämjande.

Har vi inte alla ett ansvar att anta utmaningen att utveckla vårt inre så att vi kan bidra till en värld, och en arbetsplats där nästa generation får blomma ut med gott stöd och med mycket inspiration? Vem ska uppmuntra alla till att ta ansvar för ett sitt eget självledarskap? Naturligtvis den kloke ledaren. Varje arbetsplats behöver ha fler ledare än chefer skriver vår expert inom medvetet ledarskap, leg psykolog Marika Ronty.

Vad tjänar mig bäst om jag vill utvecklas i mitt ledarskap? Denna fråga fick jag alldeles nyligen av en klient. Nu ska du få ta del av dialogen – se om något i den slår an hos dig.

Läs hela artikeln på Motivation.se