Varför är begreppet ”varför” så viktigt?

VEM är den arbetande människan till för? Är de så att den kollektiva medvetandenivån nu har nått en nivå där de riktigt viktiga frågorna får sin förtjänta plats?

Jag vill börja med att bjuda på mina varför-frågor. VARFÖR engagerar jag mig i olika frågor? VARFÖR läser jag böcker? VARFÖR vill jag inte sluta att jobba? VARFÖR menar jag att det jag lärt mig genom studier och erfarenheter är viktigt att dela med mig av till nästa generation? VARFÖR ägnar jag timmar åt att meditera? VARFÖR bryr jag mig överhuvudtaget? VARFÖR finns just jag här på jorden? Den frågan är stor. Går inte att svara på just nu eller aldrig. Varför har ordet varför figurerat inom mig de senaste 15 åren? Det är något jag på djupet vill förstå. Och det är viktigt.

Läs hela inlägget på motivation.se