Coaching 2018-11-22T15:00:35+00:00

Coaching – först jag sedan vi

Amforas coachingprocess börjar med att du gör ett prövat självskattningstest, LIQ3 (Leader Intelligence Questionnaire) för att se hur din balans är mellan att vara chef och ledare. LIQ3 är ett svenskt forskningsbaserat test som visar på balans/obalans i ledarskap utifrån rollen som chef och ledare. Testet bygger på teorin om ledarintelligens som enkelt uttryckt menar att det ska det finnas en balans mellan hjärna, hjärta och själ.

Teorin är beskriven i boken Ledarintelligens av Marika Ronty, Liber.

Vår övertygelse är  att en organisation blir framgångsrik med fler ledare och färre chefer. En ledare har tillgång till sin emotionella och själsliga intelligens och prioriterar de färdigheter som hör till dessa båda intelligenser framför den rationella intelligensens färdigheter som behövs i chefsrollen.

Om du delar vår övertygelse coachar vi dig så att du hittar din balans mellan att vara ledare och chef.

Coaching processen är en lärprocess där du och din coach utforskar vad som är viktigast för dig just nu. Vi tror på den lärande människan och vi tror på den meningsskapande människan. Du får hjälp med att formulera dina mål mot det du tror är en framgångsväg för dig, dina medarbetare och er verksamhet. Och framför allt får du hjälp med att förstå varför du gör dina val. Lärprocessen leder till att du kommer till insikt om dig själv. Vårt mål med coaching är  att du ska kunna leda dig själv för att därefter leda dina medarbetare till att kunna leda sig själva. Det vi kan kalla ett själv ledarskap. När den cirkeln sluts skapar ni en lärkultur och ni lägger därmed grunden till framtidens organisation som består av självständiga och medskapande människor.
Amforas coaching börjar alltid med ett första möte för att stämma av “om vi passar ” för varandra. Det mötet är alltid kostnadsfritt.Om beslut tas om fortsatt coaching gör vi ett lärkontrakt och bestämmer hur många möten och hur ofta vi ska ses.

Välkommen att kontakta oss!