Inspiration

Här vill jag dela med mig av mina sammanhang och inspirationskällor

Trots min långa akademiska utbildning har jag alltid sökt mig i utkanten av det som tillhört den traditionella akademin. Jag visste att det fanns något mer som kunde beskriva och berika min förståelse om människans varande.

Jag sökte mig till gamla visdomsläror och till den kristna mystiken.

I slutet av 1980-talet blev jag bekant med David Bohms tankar om Dialog som sedan förstärktes genom kontakten med kvantfysikern Danah Zohar i början av 1990 talet.

www.danahzohar.com

År 1990 introducerade en god vän mig för Dr.Willis Harman även han kvantfysiker som tillsammans med Dr.Edgar Mitchell, asronaut på Apollo 14 startade Institute of Noetic Sciences. Idag har IONS världens största team av tvärvetenskapliga forskare. De forskar på hur medvetandet påverkar vårt liv.

www.noetic.org

År 1995 fick jag intresse för Maya kulturen genom Dr. Carl Johan Calleman. Jag har följt och läst hans böcker som idag har blivit sju. Idag 2020 är mitt intresse än större då jag ser och förstår Maya folkets beskrivning av människans evolutionära medvetande utveckling än mer.

www.calleman.com

Ken Wilber, en världsfilosof har genom sin ”Integral Theory” berikat och vidgat mina perspektiv på min egen disciplin, psykologi och även berikat mina perspektiv på andlighet och medvetande utveckling.

www.integrallife.com

I slutet av 1990 kom jag i kontakt med Eckhard Tolle en andlig lärare och författare av bl.a ”Lev Livet Full Ut” och  ”En ny Jord”, två böcker som fyllt mig mycket och som jag läser om och gör nya upptäckter varje gång.

www.eckharttolle.com

Eftersom mitt intresse för gamla visdomsläror funnits sedan många år började jag följa det institut som Dalai Lama startade som än idag inspirerar mig.

www.mindandlife.org

2018 kom jag i kontakt med John Knights som tillsammans med sina kolleger skrivit den framgångsrika boken ”Leading Beyond the Ego-How to Become a Transpersonal Leader”. Boken bygger på samma tankar som min teori om Ledarintelligens vars första bok skrevs 2006 och reviderades 2013. Vi har mycket gemensamt och följer varandra.

www.leadershapeglobal.com

2019 började min fortsatta inre utveckling genom Academy of Inner Science som leds av Thomas Hübl, en modern mystiker och andlig lärare vars arbete integrerar insikterna i visdomstraditioner med upptäckter av samtida vetenskap.

www.thomashuebl.com/academy-inner-science