Kontemplativt ledarskap 2019-03-06T17:33:03+00:00

Kontemplativt Ledarskap

– en fördjupning i personligt ledarskap genom medveten närvaro.

Morgondagens ledarskap är väsensskild från vad de flesta har lärt sig om ledarskap. Varför? Vår värld har förändrats och de gamla lösningarna håller inte längre. En ny generation unga har andra värderingar än de äldre vilket utmanar det gamla ledarskapet. De unga vill inte vara chefer utan de vill hellre vara med och påverka och göra skillnad. Fler och fler uttrycker stress, frustration och minskat engagemang. Vi står inför en brytpunkt.

Vi erbjuder dig ett förhållningssätt till att kunna hantera din tillvaro med bibehållet lugn och med nya insikter. Vi erbjuder dig att upptäcka din inre värld som är din egen inspirationskälla för att agera i den yttre världen. Genom medveten närvaro skapas tillit. Enligt Google är tillit den mest efterfrågade egenskapen bland ledare världen över. Lärprocessen i ett kontemplativt ledarskap är tillitsfullt genom att lyssna inåt och vara i stillhet, reflektera och genom dialog komma till insikt om dig själv. Vi utgår alltid från din vardag och tillsammans hjälps vi åt att förstå på såväl intellektuell som känslomässig nivå.

Detta kan du förvänta dig:

Genom ett kontemplativt ledarskap blir du mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ. Du får ett inre lugn som hjälper dig till genomtänkta medvetna val och du får insikter om hur du kan leda dina medarbetare så att ni alla ser meningen med det ni gör och vill åstadkomma.

Medverkan i Kontemplativt ledarskap sker genom en inledande intervju eller genom att du deltagit i vår introducerande Retreat.

Vem vänder vi oss till?

Till dig som valt bort traditionella ledarutvecklingsprogram.

Till dig som vill komma vidare i din personliga utveckling och som är intresserad av att utforma framtidens ledarskap med dig själv som bästa förebild.

Till dig som vill uppleva en pågående lärprocess.

Till dig som är intresserad och nyfiken på vad din medvetandeutveckling kan leda till.

Till dig som på djupet vill hitta ett välbefinnande som berikar dig både som privatperson och som ledare.

Hur arbetar vi?

Vi utgår alltid från ditt och gruppens behov att utforska en aktuell fråga.

Vi läser en text som vi reflekterar över.

Vi introducerar dig till att upptäcka stillhetens gåva genom korta meditationspass.

Vi lär dig att vara i dialog.

Vi arbetar i en pågående lärprocess.

Vi tränar och skapar insikter genom reflektion.

Vi låter er först erfara för att därefter ge er en teoretisk bakgrund till vad vi gjort.

Våra teoretiska utgångspunkter börjar i teorin om ledarintelligens.

Vi är förankrade i transpersonell psykologi, motivationspsykologi, neurovetenskap, vuxen psykologi och i olika visdomstraditioner.

Vi är dina vägledare

Marika Ronty har varit ledarutvecklare sedan tidigt 80-tal. Hon är leg. psykolog, psykoterapeut, författare och retreatledare. Hon har varit universitetslärare i ämnet ledarskap och genom hennes empiriska studier skapat en tankemodell för ledarskap; Ledarintelligens. En modell som prövats vetenskapligt. Hon har mediterat under flera decennier och studerat gamla visdomsläror. I dag har hon integrerat västerländsk psykologi, olika visdomsläror med egna inre erfarenheter.

Jan Malmqvist har lång ledar-och chefserfarenhet från näringslivet och sedan 20 år varit verksam som diplomerad psykosyntesterapeut. Han leder sedan ett flertal år grupper i olika livsfrågor. Han menar att det inte finns några genvägar till personlig utveckling. Tack vare lång erfarenhet av meditation och studier i gamla visdomsläror i kombination med den transpersonella psykologin kan han vägleda människor till att finna sin egen nyckel.

Läs mer
Kontemplativt Ledarskap en fördjupning i personligt ledarskap genom medveten närvaro.