Evidens

Vetenskap

Vår dialogmodell och ledarskapsmodell har använts i ett flertal uppsatser och beskrivits i vetenskapliga tidskrifter.

Böcker

De böcker vi presenterar för dig fungerar som inspiration till områden som samtal/dialog och ledarskap.

Böckerna är kortfattade, pedagogiska och ger inspiration till handling.