Vägen du ännu inte gått

Ny bok

Vägen du ännu inte gått är en bok som inbjuder till ökad medvetenhet. Genom korta koncentrerade och innehållsrika avsnitt, får du en inblick i hur du kan utvecklas som person och i din roll på jobbet. Vare sig du är chef eller inte.

Lär känna dig själv så kan du visa vägen för så många fler.

Psykologen Marika Ronty har genom decennier handlett chefer och medarbetare samt lyssnat på vad många i arbetslivet brottas med. Låt hennes empiriska studier och långa erfarenhet vägleda dig på ett klokt och kärnfullt sätt i den här lilla boken som rymmer ett stort budskap.

Det finns inga genvägar. Ta dig själv på allvar och Gå den väg du ännu inte gått.

Recensioner

Med värme, lätthet och klokskap beskriver Marika det mogna ledarskapet och den väg vi alla kan vandra. En väg där själens intelligens och hjärtat visar vägen mot ett utvecklat ledarskap. Som alltid med Marika så skriver hon med stark humanism och utifrån lång erfarenhet och visdom får vi praktiska konkreta råd och frågor att reflektera kring. Därför blir boken en handbok för alla som vill fördjupa och utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. Läs den inte bara en gång. Läs den med öppet sinne flera gånger!

Caroline Stiernstedt Sahlborn

Ordförande, Stiftelsen Ekskäret

”Vägen du ännu inte gått” är en efterlängtad reflektionsbok. Den utgår från den tid vi lever i och bjuder in oss att enskilt eller tillsammans utforska hur vi leder oss själva och varandra i det skiftet som pågår. Boken ger praktisk näring till livssamtal om människans fulla potential och förmågor och rekommenderas för arbetsplatser och andra sammanhang där förändringsarbete är en del av vardagen.

Kirsti Gjellan

PhD, förändringsledare, styrelseledamot, mentor

Kunskap av det slag som förmedlas här, som blivit filtrerad genom mänskligt liv med allt vad det innebär av glädje och sorg, kännetecknas av klarhet och enkelhet. I ett estetiskt tilltalande format förmedlar Marika Ronty det hon brinner för; en humanistisk vision om den nya värld som håller på att födas, där engagemang och kreativitet måste frigöras. En värld där chefer också är ledare med inre resning och riktning. Här kan du som läsare påbörja din väg mot insikter om självreflektionens och dialogens betydelse, och kanske upptäcka vad du vill – egentligen.

Christer Sandahl

Professor emeritus, Medical Management Centre, Karolinska Institutet

Marikas bok påminner dig om att rikta blicken inåt det hon kallar ”inbildning”. Den är kort och inspirerande och kan med fördel användas i gruppsammanhang för att stimulera till ett själv-ledarskap. Ett av bokens budskap är att gå från att predicera och kontrollera till att känna av och respondera.

Marie Thulesius

MSc & MBA

Med ett nytt analys- och utvecklingsverktyg sätter Marika Ronty ledarskapets intelligens i fokus. Läsningen av boken ger både fakta och upplevelser som ger underlag för kommande nya verksamhetsmått som visar samtidighetens och samverkans styrkor för att skapa sinnesro i arbetet och i våra liv.

Tack Marika, det här är mycket välkommet! 

Paula Liukkonen

ED, Docent (emeritus), Stockholms universitet, Tammerfors tekniska universitet

I den här boken tar Marika Ronty ett steg till i att våga se och uttrycka sin tydliga bild av vad nutidens ledarskap behöver, och hur det kanske först nu är möjligt. En modig och generös bok.

Johan Oljeqvist

Vd, Fryshuset

”Vägen du ännu inte gått” är en bok för dig som vill fördjupa och bredda ditt ledarskap. Författarens långa erfarenhet och hennes empiriska studier där hon undersökt skillnaden mellan att vara chef och ledare ger insikter om hur framtidens ledarskap utvecklas genom ledarintelligens och genom inre stillhet och medveten närvaro.

Ola Schenström

Läkare, Vd, Mindfulnesscenter

Synen på ledarskap i organisationer är under förändring och effektivitet bedöms på ett nytt sätt i ett större perspektiv. I sin nya bok Vägen du ännu inte gått presenterar Marika Ronty ett stimulerande holistiskt perspektiv baserad på ny forskning som kan tjäna inte bara ledarna själva utan också organisationerna som sådana när vi går en ny framtid till mötes.

Carl Johan Calleman

Fil.Dr. författare till Mayakalendern samt Vårt Intelligenta Universum

Marika Ronty

Mellan 1973-1985 arbetade jag som psykolog inom det offentliga och som konsult inom företagshälsovård.
Företaget Amfora grundades 1985 och har haft olika ”efternamn”. Idag är det Amfora Ledarintelligens. Min främsta uppgift är att handleda och inspirera till nya tankar genom olika dialog –och reflektionsprocesser, vilket jag gör både individuellt och i grupp.
Efter flera decenniers övning i meditation och kontemplation har jag kunnat fördjupa mina tjänster.

Jag är förutom legitimerad psykolog även psykoterapeut, retreatledare och författare till ett antal böcker (Liber) som nu alla är slutsålda. Under åtta år var jag lärare vid Stockholms universitet, School of Business där jag var med och startade ExecutiveMBA i Utvecklande ledarskap.

Mitt test, Leader Intelligence Questionnaire, har under åren 2015-2017 genomgått en vetenskaplig prövning vid Högskolan Väst och testet har vidareutvecklats under 2019 av mig för att tjäna som en ingång i samtal för chefer som gör en utvecklingsresa.

E-post: marika@ledarintelligens.se