Webbkurser

Webbkurs Ledarintelligens

Framtidens medarbetare kommer kräva nya ledarkompetenser med en stark betoning på det mellanmänskliga.
Ledarintelligensmodellen ger dig en bra introduktion till det nya ledarskapet.

Kursen ger dig en praktisk vägledning i hur du kan bli bättre på att balansera chefs-och ledarrollen. Båda rollerna behövs med en något större betoning på ledarrollen.

Kursen är kort och tydlig och kan med fördel kombineras med ett par coaching timmar.

Webbkurs Utvecklingsdialog

Kursen Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal som ger dig ett verktyg att starta en meningsfull dialogprocess tillsammans med dina medarbetare.
Du får tips om hur du kan genomföra grupp dialoger med det klara syftet att alla bidrar till verksamhetens utveckling. Det individuella samtalet betonar feedback.

Du kan med fördel bjuda in dina medarbetare att gå kursen samtidigt med dig. Resultatet blir ökad delaktighet och större engagemang.

Det gemensamma ansvaret för verksamheten blir tydligt genom denna modell.

Störst effekt får du med några timmars coaching före, under och efter den första omgången.
Dessa dialoger ska bli ett naturligt inslag i er ständigt pågående lär-och förändringsprocess.