Lär med oss 2018-11-22T14:54:13+00:00

Genom våra tjänster kan du växa som människa och i din roll som chef/ledare och medarbetare.

Kontemplativt Ledarskap – under säker och trygg vägledning

Kontemplativt Ledarskap är en ledarutvecklingsprocess för dig som vill utveckla ett medvetet personligt ledarskap. Kontemplation i detta sammanhang är att stanna upp och göra en inre städning för att utforska vad som är viktigt och få syn på delar som distraherar.

Vi gör det tillsammans – du får stöd genom hela processen. Vi reflekterar, tränar att vara i stillhet och att i dialog med andra komma till flera insikter. Kontemplativt ledarskap är att skapa en inre hållbarhet, lära känna sig själv och öka sitt välmående. Genom Kontemplativt ledarskap hittar du det som är meningsfullt för dig.

Vårt program tar emot åtta till tio deltagare. Vi träffas nio halvdagar under nio månader (Stockholm). Nästa grupp startar i augusti 2018. Välkommen att anmäla ditt intresse och få en tid för intervju med oss!

Läs mer här!

Beställ tjänsten

Ledarutvecklingsprogram

Människor i en organisation befinner sig inte på samma mentala plats. Alla individers tankar, drivkrafter, viljor och drömmar skiljer sig åt – samtidigt som ett företags ambition är att alla medarbetare ska sträva mot samma mål.

Men det kan aldrig finnas ett ”one size fits all” när det kommer till människor. Istället behöver alla företag förstå att ledarskapet är den absolut viktigaste resursen för att vinna människors engagemang och få den frigjorda kraften att sprida sig ut i företagets hela ekosystem. En kultur som skapar energi, inte dränerar. En plats människor dras till, inte en som utarmar.

Med Ledarintelligens kan du som ledare skapa en syrerik plats där medarbetarens drömmar och driv fångas upp och tas tillvara. LQ-modellen ligger till grund för ett balanserat ledarskap, som innebär att integrera chefs- och ledarrollen.

Vi inleder programmet med att hålla en inspirationsföreläsning med introduktion till vår webkurs Ledarintelligens (LQ). När ni gått den webbaserade kursen får ni en större inblick i vad arbetssättet innebär och vi träffas igen för att se vilket ert nästa steg är. I samspråk med dig ger vi dig olika förslag på hur du kan fördjupa dina ledarfärdigheter.

Kontakta oss för ett program som passar för era behov!

Beställ tjänsten

Coaching

Coaching Genom vår Coachingmetod (LQ-Coaching) hjälper vi dig att hitta din balans mellan att vara chef och ledare. Tonvikten ligger på att utveckla dina ledarfärdigheter. Vår beprövade modell och process leder till ökad förståelse för egna tankar, känslor och beteenden.

Utgångspunkten inför coachingprocessen är vårt svenska vetenskapliga test Leader Intelligence Questionnaire, (LIQ3), ett självskattningstest som du kan läsa mer om här nedan. 

Beställ tjänsten

Utvecklingsdialog

Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal för en ny tid med en generation som vill vara delaktig, som vill engagera sig och som vill utveckla ett självledarskap.

·   Utvecklingsdialog medför att alla blir bättre rustade att möta framtiden.

·   Utvecklingsdialog förs på alla nivåer i en organisation, såväl i grupp som på individnivå.

Du kan gå en kort web-kurs, www.motivation.se för att komma igång på ett nytt sätt.

Vi certifierar även interna dialogledare i syfte att bli ägare till en metod för fortsatt intern utbildning och dialogstöd.

Beställ tjänsten

Teamdialogen

Dialogen är den optimala formen för effektivt team arbete. I vår mening är välfungerande team fortfarande den viktigaste konkurrensfördelen för organisationer. Vi erbjuder utbildningar i dialogiserande där vi sammanför det coachande förhållningssättet med den berikande dialogens möjligheter att hitta nya innovativa lösningar, där alla medarbetares potential tas till vara.

Beställ tjänsten

Leadership Intelligence Questionnaire

Leadership Intelligence Questionnaire är ett svenskt vetenskapligt test bygger på Marika Rontys ledarskapsteori och har prövats vid Högskolan Väst. Testet ger en vägledning för hur du balanserar chef- och ledarrollen.

Beställ tjänsten