Leader Intelligence Questionnaire

LIQ (Leader Intelligence Questionnaire) är ett självskattningstest som prövats vetenskapligt i dess tidigare version. Denna version är anpassad till morgondagens organisationskonstellation. Testet bygger fortfarande på teorin om Ledarintelligens vilket innebär att ledarskap bygger på färdigheter inom själslig, emotionell och rationell intelligens.

Enklare uttryckt är att som ledare leda med själ och hjärta och som chef styra med hjärnan.

Morgondagen kräver fler ledare och färre chefer.

LIQ testet i kombination med LQ-coaching kan vägleda dig i en bra riktning.