Ledarintelligens – LQ

Att leda med själ, hjärta och hjärna

Tankemodellen Ledarintelligens ger dig en förståelse för hur du vill vara som ledare och vad du ska göra som chef. Vägen mot Ledarintelligens börjar alltid i SQ som representerar din etiska kompass och din omtanke om dig själv och andra för att sedan övergå i EQ som visar sig genom din förmåga att kommunicera och interagera med andra.

Denna start underlättar för vad du ska göra i handling – RQ.

Denna process är ständigt levande och kan fördjupas till ett högre medvetande.

Framtidens ledare tänker och agerar ”vi”.

Framgång i en verksamhet beror på ditt ledarskap och din medvetenhet om och betydelsen av att ni skapar tillsammans. Det som är utslagsgivande för framgång är din förmåga att kommunicera, bygga relationer, fördela ansvar och vara väl grundad i ditt syfte och dina intentioner. Därför börjar din framgång i självmedvetenhet och nedtoning av ditt ego.

När du utgår från Ledarintelligens möjliggörs att:

 • Du tydligt upptäcker skillnaden mellan att vara chef och ledare
 • Du lär dig leda dig själv för att bättre leda andra
 • Du skapar engagemang genom din ökade mentala närvaro
 • Du medverkar till att skapa välmående och motivation
 • Du bidrar till självständigt tänkande och ansvarstagande
 • Du uppmuntrar till självledarskap
 • Du ökar din medvetenhet om vad som i grunden är viktigt för att skapa bestående framgång
I din chefsroll styr du verksamheten genom att:
 • Vara resultatorienterad
 • Kunna planera
 • Bidra till att lösa problem
 • Kunna fatta beslut
 • Tänka logiskt och strategiskt
I din ledarroll leder du människor genom att:
 • Ha en tydlig vision med verksamheten
 • Vara värdedriven
 • Premiera hela teamet framför den enskilde
 • Stimulera samarbete framför konkurrens
 • Coacha medarbetare så att alla hittar sin mening med det de ska bidra till

Modellen

RQ - Rationell Intelligens
 • RQ behövs för att du som chef ska kunna leverera enligt de uppsatta målen
 • RQ besvarar frågan: Vad behöver jag göra?
 • Fokus ligger på problemlösning utifrån prestation och resultat
 • RQ handlar om värden som går att mäta
 • Att tänka logiskt, strategiskt och taktiskt på ett strukturerat sätt
EQ - Emotionell Intelligens
 • EQ handlar om hur du hanterar dina och andras känslor
 • EQ handlar om hur du leder människor och team
 • EQ handlar om att visa empati
 • EQ besvarar frågan: Hur relaterar jag till mig själv och mina medarbetare?
 • Att inspirera i ditt ledarskap och få andra att bli motiverade
 • Att lyssna och visa mod kan öka teamets förmåga att samarbeta och uppnå resultat – men det kräver självinsikt och vilja att förändras
SQ - Själslig Intelligens
 • RQ och SQ stödjer sig helt på att vi förstår vårt SQ – vår själsliga intelligens. Det är ett beroendeförhållande där SQ utgör själva grunden som allt annat vilar på. När grunden svajar, svajar också hela huset
 • Din inre kompass som svarar på frågorna: Varför existerar jag – och för vem?
 • Det är din resa mot att förstå vem du är. Hur du fungerar och varför du agerar som du gör
 • Att undersöka din inre värld och ditt sanna jag som ligger till grund för ditt yttre jag, den delen av dig själv som möter omvärlden
 • När du känner dig själv kan du sortera i bruset och se vad som är viktigt på riktigt – för dig själv och för de människor du leder
 • Eftersom det är svårare att mäta SQ än RQ har den här dimensionen inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Självmedvetenhet skapar ett kraftfullt ledarskap som påverkar organisationen och människorna i den
 • SQ är mer abstrakt än EQ och RQ – men är lika viktig och kan vara avgörande för att göra skillnad
 • SQ kommer att göra den viktigaste skillnaden i ditt ledarskap – du får kraften att stå upp för dig själv och det du tror på. Ditt liv blir mer äkta och ditt ledarskap grundat i din egen inre stabilitet
 • SQ får dig att gå bortom ditt ego