Modellen

Med stöd av modellen för Ledarintelligens kan du bidra till och utvecklas i nya organisationskonstellationer.

Vägen mot Ledarintelligens utgår från RQ (din uppgift) men börjar alltid i SQ övergår i EQ för att återkomma till RQ. Den själsliga mognad som ett autentiskt ledarskap behöver är en nödvändighet för nästa era. Så här tänker vi kring de olika skikten som är viktiga att förstå för att inse hur starkt Ledarintelligensen påverkar din förmåga att leda andra.

RQ - Rationell Intelligens
 • RQ behövs för att du som chef ska kunna leverera enligt de uppsatta målen
 • RQ besvarar frågan: Vad behöver jag göra?
 • Fokus ligger på problemlösning utifrån prestation och resultat
 • RQ handlar om värden som går att mäta
 • Att tänka logiskt, strategiskt och taktiskt på ett strukturerat sätt
EQ - Emotionell Intelligens
 • EQ handlar om hur du hanterar dina och andras känslor
 • EQ handlar om hur du leder människor och team
 • EQ handlar om att visa empati
 • EQ besvarar frågan: Hur relaterar jag till mig själv och mina medarbetare?
 • Att inspirera i ditt ledarskap och få andra att bli motiverade
 • Att lyssna och visa mod kan öka teamets förmåga att samarbeta och uppnå resultat – men det kräver självinsikt och vilja att förändras
SQ - Själslig Intelligens
 • RQ och SQ stödjer sig helt på att vi förstår vårt SQ – vår själsliga intelligens. Det är ett beroendeförhållande där SQ utgör själva grunden som allt annat vilar på. När grunden svajar, svajar också hela huset
 • Din inre kompass som svarar på frågorna: Varför existerar jag – och för vem?
 • Det är din resa mot att förstå vem du är. Hur du fungerar och varför du agerar som du gör
 • Att undersöka din inre värld och ditt sanna jag som ligger till grund för ditt yttre jag, den delen av dig själv som möter omvärlden
 • När du känner dig själv kan du sortera i bruset och se vad som är viktigt på riktigt – för dig själv och för de människor du leder
 • Eftersom det är svårare att mäta SQ än RQ har den här dimensionen inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Självmedvetenhet skapar ett kraftfullt ledarskap som påverkar organisationen och människorna i den
 • SQ är mer abstrakt än EQ och RQ – men är lika viktig och kan vara avgörande för att göra skillnad
 • SQ kommer att göra den viktigaste skillnaden i ditt ledarskap – du får kraften att stå upp för dig själv och det du tror på. Ditt liv blir mer äkta och ditt ledarskap grundat i din egen inre stabilitet
 • SQ får dig att gå bortom ditt ego

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av en ny svensk ledarskapsmodell framtagen genom ett stort empiriskt material. Modellen visar vilka färdigheter och kompetenser som behövs för både chefs-och ledarrollen. Ledarintelligens visar vilka färdigheter du behöver för ett ledarskap i balans.