Ledarintelligens 2019-03-13T18:50:40+00:00

Ledarskap skall aldrig vara en trend

Ledarskap skall aldrig vara en trend – utan ett led i en medvetandeutveckling För att klara av att möta vår komplexa samtid behöver vi börja med att förstå oss själva. När omvärlden gungar och snurrar behöver vi ett inre lugn att luta oss mot. Vi måste värna om vårt välmående, förstå vårt eget ”Varför?” och ta ansvar för att ge livet det värde vi vill att det ska ha. Vi måste själva veta hur vi fungerar och vad vi behöver för att må bra. Vi behöver kunna leda oss själva medvetet i livets alla skeden – i kropp, själ och i våra betydelsefulla relationer.

Du som också leder andra – kanske på jobbet, kanske i andra situationer – har en uppgift som sträcker sig utanför dig själv. För dig är ett medvetet ledarskap ännu viktigare. Du har ett stort ansvar för att uppmärksamma din egen inre process, men behöver också förstå hur du fungerar i mötet med medarbetare i organisation. Du behöver identifiera och väcka din egen Ledarintelligens. Vi vet att vår samtids organisationsstrukturer kräver en bra balans mellan chefs- och ledarrollen. Båda rollerna väger tungt för att skapa en fungerande arbetssituation för medarbetarna – men om medmänsklighet och Ledarintelligens saknas kommer hjulen att sluta snurra ändå.

Ledarintelligens handlar om att våga blicka inåt på nytt – för att skapa äkta självmedvetenhet. Individens medvetenhet fortplantar sig och skapar en medveten organisation. Det medmänskliga ledarskapet tillhör det nya paradigmet och hör hemma i den organisationsstruktur som Frederic Laloux kallar ”Teal”. Laloux pratar om Reinventing Organizations. Vi vill istället prata om Reinventing the Human Being. Det innebär att människan skall återupptäcka vem hon egentligen är. En bortglömd inre kunskap.

Ledarskap kan aldrig vara en trend utan är snarare ett led i en medvetandeutveckling. En insiktsfull attityd till vad ledarskap betyder kan förväntas av den som tackat ja till en chefsbefattning. Det betyder att ledaren har kontakt med sin själ och sitt hjärta och chefen med sitt huvud. Två roller i samma person. Med stöd av modellen för Ledarintelligens kan du bidra till och utvecklas i en ny organisationsstruktur. Vägen mot Ledarintelligens utgår från RQ (din uppgift) men börjar alltid i SQ övergår i EQ för att återkomma till RQ. Den själsliga mognad som ett autentiskt ledarskap behöver är en nödvändighet för nästa era. Så här tänker vi kring de olika skikten som är viktiga att förstå för att inse hur starkt Ledarintelligensen påverkar din förmåga att leda andra.

 • RQ behövs för att du som chef ska kunna leverera enligt de uppsatta målen.
 • RQ besvarar frågan: Vad behöver jag göra?
 • Fokus ligger på problemlösning utifrån prestation och resultat – RQ handlar om värden som går att mäta.
 • Att tänka logiskt, strategiskt och taktiskt på ett strukturerat sätt.
 • EQ handlar om hur du hanterar dina och andras känslor
 • EQ handlar om hur du leder människor och team.
 • EQ handlar om att visa empati.
 • EQ besvarar frågan: Hur relaterar jag till mig själv och mina medarbetare?
 • Att inspirera i ditt ledarskap och få andra att bli motiverade.
 • Att lyssna och visa mod kan öka teamets förmåga att samarbeta och uppnå resultat – men det kräver självinsikt och vilja att förändras.
 • RQ och SQ stödjer sig helt på att vi förstår vårt SQ – vår själsliga intelligens. Det är ett beroendeförhållande där SQ utgör själva grunden som allt annat vilar på. När grunden svajar, svajar också hela huset.
 • Din inre kompass som svarar på frågorna: Varför existerar jag – och för vem?
 • Det är din resa mot att förstå vem du är. Hur du fungerar och varför du agerar som du gör.
 • Att undersöka din inre värld och ditt sanna jag som ligger till grund för ditt yttre jag, den delen av dig själv som möter omvärlden.
 • När du känner dig själv kan du sortera i bruset och se vad som är viktigt på riktigt – för dig själv och för de människor du leder.
 • Eftersom det är svårare att mäta SQ än RQ har den här dimensionen inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Självmedvetenhet skapar ett kraftfullt ledarskap som påverkar organisationen och människorna i den.
 • SQ är mer abstrakt än EQ och RQ – men är lika viktig och kan vara avgörande för att göra skillnad.
 • SQ kommer att göra den viktigaste skillnaden i ditt ledarskap – du får kraften att stå upp för dig själv och det du tror på. Ditt liv blir mer äkta och ditt ledarskap grundat i din egen inre stabilitet. SQ får dig att gå bortom ditt ego.

Genom att arbeta utifrån Ledarintelligensfilosofin möjliggörs följande:

 • Du lär dig att leda dig själv och andra.

 • Du skapar engagemang i organisationen.

 • Du ser meningen med din egen insats för det syfte som organisationen har.

 • Du medverkar till att skapa välmående och motivation.

 • Du bidrar till självständigt tänkande och ansvarstagande.

 • Du uppmuntrar till självledarskap.

 • Du ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för bestående framgång.

Ledarskapets både och:

Vara resultatorienterad.

Kunna planera.

Bidra till att lösa problem.

Kunna fatta beslut.

Tänka logiskt och strategiskt.

Ha en tydlig vision med verksamheten.

Vara värdedriven.

Premiera hela teamet framför den enskilde.

Stimulera samarbete framför konkurrens.

Coacha medarbetare så att alla hittar sin mening med det de ska bidra till.

RQ +
EQ +
SQ