Plantskola för ett medmänskligt ledarskap

Ledarskapets Plantskola vänder sig till blivande och nya chefer

Vi riktar oss till dig som vill anta utmaningen att utgå från medmänskliga värden för att uppnå balans i ledarskapet och därmed bidra till ett hållbart ledarskap för ett hållbart arbetsliv.

Du är välkommen till oss om du:

  • Vill utvecklas för ett framtida ledarskap som är grundat i medmänskliga värden som stöd för ett framgångsrikt operativt arbete
  • Vill lära dig dialogens hemligheter för ett samskapande
  • Vill lära dig hur du som ledare kan bidra till psykologisk trygghet
  • Vill uppnå en balans mellan att både vara chef och ledare
  • Vill upptäcka att du kan vara en god förebild för dina medledare

Idén till Plantskolan fick Marika Ronty för mer än 20 år sedan då hon tillsammans med en organisationsforskare vid School of Business, Stockholms universitet erbjöd ett Executive MBA program för chefer i ledarskap under namnet Utvecklande ledarskap.

Den dåvarande prefekten insåg att kombinationen med en psykolog och en organisationsforskare skulle vara den perfekta matchen. Vilket visade sig att det var. Varje hösttermin och under åtta år kom nya studenter som alla var chefer och som under en termin skulle utvecklas i sitt ledarskap. Många av studenterna hade sedan tidigare gått olika kortare ledarprogram. Ändå var behovet av att förstå mer om sig själv och i relation till andra stort. Många av dem hade verkat som ledare i många år utan att ha fått möjlighet att reflektera just kring detta.

Då föddes idén: Vi behöver skapa en Plantskola för kommande generationers ledarskap.  Med Plantskolan vill vi ge blivande och nyblivna ledare redskap och träning i att leda sig själv. Det är förutsättningen för att bli skicklig i att leda andra.

Vi erbjuder dig:

Steg 1 Introduktion – individuellt
– Du startar med att göra testet LIA (Leadership Intelligence Questionnaire)
– Personlig återkoppling med en genomgång av innebörden i Ledarintelligens, 1,5 timme

Steg 2 Fördjupning-reflektionsgrupp

– I en grupp med 6 – 8 personer erbjuds du att en gång per månad á två timmar få möjlighet att tillsammans med andra reflektera över ditt ledarskap och alltid med utgångspunkt från ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan gångerna träffas du i triader utan extern ledare.

Nyttan med programmet

– Du blir väl rustad för långsiktiga utmaningar och kommer utveckla en personlig resiliens
– Ditt bidrag till din organisation är att du kommer med ny kompetens, insikter och nya förhållningssätt till organisationens långsiktiga hållbara utveckling
– Du kommer bidra till att kunna skapa psykologisk trygghet som är en förutsättning för gruppers välmående och effektivitet

”You can’t know where you are going until you know where you have been”

Maya Angelou