Plantskola för ett medmänskligt ledarskap

Ledarskapets Plantskola - Ledarutveckling

Vi riktar oss till dig som tror på betydelsen av att utgå från medmänskliga värden för att uppnå balans i ledarskapet och därmed bidra till ett hållbart ledarskap för ett hållbart och välmående arbetsliv.

Vår metod är väl beprövad och vi vänder oss till dig som vill utvecklas på djupet.

 

Du är välkommen till oss om du:

  • Vill utvecklas för ett framtida ledarskap som är grundat i medmänskliga värden som stöd för ett framgångsrikt operativt arbete och välmående medledare
  • Vill lära dig meditation som stöd för din utveckling
  • Vill lära dig dialogens hemligheter för ett samskapande
  • Vill upptäcka reflektionens betydelse för insiktsskapande
  • Vill uppnå en balans mellan att både vara chef och ledare
  • Vill upptäcka betydelsen av att integrera själ-hjärta och hjärna i ditt ledarskap

IDÈN till Plantskolan fick Marika Ronty för mer än 20 år sedan då hon tillsammans med en organisationsforskare vid School of Business, Stockholms universitet erbjöd ett Executive MBA program för chefer i ledarskap under namnet Utvecklande ledarskap.Varje hösttermin och under nio år kom nya studenter som alla var chefer och som under en termin skulle utvecklas i sitt ledarskap. Många av studenterna hade sedan tidigare gått olika kortare ledarprogram. Ändå var behovet av att förstå mer om sig själv och i relation till andra stort. Många av dem hade verkat som ledare i många år utan att ha fått möjlighet att reflektera just kring detta. Under nio år kunde Marika Ronty testa Ledarintelligens modellen.
Därefter föddes idén: Vi behöver skapa en Plantskola för kommande generationers ledarskap. Med Plantskolan vill vi ge redskap och träning i att leda sig själv för att än bättre kunna leda andra. Vi vill att chefer lär sig balansera mellan att både vara chef och ledare vilket både modellen och vårt arbetssätt inbjuder till. Idag är vår metod väl beprövad.

Vi erbjuder dig:

Steg 1 Introduktion – individuellt
– Du startar med att göra testet LIA (Leadership Intelligence Assessment)
– Personlig återkoppling med en genomgång av innebörden i Ledarintelligens, 1,5 timme

Steg 2 Fördjupning-under sex sessioner á 1,5 timme var tredje vecka

Om denna uppstart varit betydelsefull för dig rekommenderar vi en fortsättning om än glesare.

Nyttan med programmet

– Du blir väl rustad för långsiktiga utmaningar och kommer utveckla en motståndskraft mot framtida utmaningar
– Ditt bidrag till din organisation är att du kommer med ny kompetens, insikter och nya förhållningssätt till organisationens långsiktiga hållbara utveckling
– Du har hittat ett förhållningssätt till att skapa psykologisk trygghet i din grupp som är en förutsättning för gruppers välmående och effektivitet

Välkommen att anmäla ditt intresse här och vi kontaktar dig för att höra om vi är rätt för dig utifrån vad du behöver för att utvecklas i ditt ledarskap.

”You can’t know where you are going until you know where you have been”

Maya Angelou