Ledarskapets självskattningsverktyg

LIA (Leadership Intelligence Assessment) är ett självskattningstest som bygger på teorin om ledarintelligens som framtagits av Marika Ronty. Testet är en vidareutveckling av LIQ3 (Leadership Intelligence Questionnaire 3) som prövats vetenskapligt. Den senaste prövningen av LIQ3 visade hög korrelation med Work Engagement. LIA är en ny version och har uppdaterats.

VAD VISAR TESTET?
Genom att du besvarar 21 påståenden visar testet hur du uppfattar din balans mellan att vara chef och ledare. Som ledare leder du dig själv och dina medarbetare och som chef styr du verksamheten. Båda dessa roller kräver olika kompetenser. Ditt ledarskap blir som bäst när du kan röra dig mellan dessa båda roller och använda alla de kompetenser som krävs för ett holistiskt ledarskap.

Ett annat sätt att uttrycka det är att hitta en balans mellan att VARA och GÖRA.

Genom VARA är du i kontakt med din själ och ditt hjärta, dina trans-rationella medmänskliga kompetenser som du använder när du leder dig själv och dina medarbetare.

Genom GÖRA är du i kontakt med din rationella del av hjärnan vilken du använder i din chefsroll för att fokusera på ditt operativa arbete.

LEDARUTVECKLING GENOM EN LIA PROCESS

 1. LIA test
 2. Personlig återkoppling
 3. Handledning/coaching
 4. Träna på kompetenser som balanserar mot ett holistiskt ledarskap
 5. Handledning/coaching
 6. Processen fortsätter med kontinuitet varje månad under 6 månader
 7. Efter sex månader gör du ett nytt LIA-test.

I LIA- processen ingår att du blir introducerad till mindfulness som du tränar regelbundet för att uppnå inre balans, minskad stress och tydligt fokus.

Processen hjälper dig att upptäcka dina medmänskliga kompetenser och upptäcka värdet av hur dessa kan sammanlänkas med din rationella logiska hjärna för att leva ett holistiskt ledarskap.

VAD KAN DU UPPNÅ?

 • Du upptäcker skillnaden mellan att vara chef och ledare
 • Du blir uppmärksam på din komfortgräns och hur du kan utmana den
 • Du lär dig leda dig själv för att bättre leda andra
 • Du skapar engagemang genom din ökade mentala närvaro
 • Du medverkar till att skapa välmående och motivation i din grupp
 • Du uppmuntrar till självledarskap
 • Du ökar din medvetenhet om vad som i grunden är viktigt för att skapa bestående framgång

Ledarintelligens Modellen

RQ - Rationell Intelligens
 • RQ behövs för att du som chef ska kunna leverera enligt de uppsatta målen
 • RQ besvarar frågan: Vad behöver jag göra?
 • Fokus ligger på problemlösning utifrån prestation och resultat
 • RQ handlar om värden som går att mäta
 • Att tänka logiskt, strategiskt och taktiskt på ett strukturerat sätt
EQ - Emotionell Intelligens
 • EQ handlar om att ha kontakt med sina egna känslor
 • EQ handlar om attt kunna hantera den andres känslor
 • EQ handlar om att visa empati
 • EQ handlar om att vårda relationer
 • EQ ger energi till samarbete
 • Att inspirera i ditt ledarskap och få andra att bli motiverade
 • Att lyssna och visa mod kan öka teamets förmåga att samarbeta och uppnå resultat – men det kräver självinsikt och vilja att förändras
SQ - Själslig Intelligens
 • RQ och EQ stödjer sig helt på att vi förstår vårt SQ – vår själsliga intelligens. Det är ett beroendeförhållande där SQ utgör själva grunden som allt annat vilar på. När grunden svajar, svajar också hela huset
 • Din inre kompass som svarar på frågorna: Varför existerar jag – och för vem?
 • Det är din resa mot att förstå vem du är. Hur du fungerar och varför du agerar som du gör
 • Att undersöka din inre värld och ditt sanna jag som ligger till grund för ditt yttre jag, den delen av dig själv som möter omvärlden
 • När du känner dig själv kan du sortera i bruset och se vad som är viktigt på riktigt – för dig själv och för de människor du leder
 • Eftersom det är svårare att mäta SQ än RQ har den här dimensionen inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Självmedvetenhet skapar ett kraftfullt ledarskap som påverkar organisationen och människorna i den
 • SQ är mer abstrakt än EQ och RQ – men är lika viktig och kan vara avgörande för att göra skillnad
 • SQ kommer att göra den viktigaste skillnaden i ditt ledarskap – du får kraften att stå upp för dig själv och det du tror på. Ditt liv blir mer äkta och ditt ledarskap grundat i din egen inre stabilitet
 • SQ får dig att gå bortom ditt ego