Ledarutveckling 2018-11-22T14:52:37+00:00

Personlig Ledarutveckling

Ledarutveckling för oss innebär att skapa resultat genom att styra en verksamhet och leda människor samtidigt. 
En organisation blir framgångsrik när chefer arbetar mer som ledare än operativa chefer. Det är i nära samarbete med medarbetare som utveckling av verksamhet kan ske. För detta krävs relationskompetens. Vi vet att framtidens medarbetare vill ha mentorer hellre än chefer.

Ledarutveckling sker alltid i process och vi utgår alltid från vår modell för ledarskap, LQ-Ledarintelligens.

Vi börjar med:

1.Ett samtal om din vision, mening och mål med ditt ledarskap.

2. Du får göra vårt svenska vetenskapliga självskattningstest som visar hur du upplever ditt ledarskap utifrån ledarrollen och chefsrollen. I samband med genomgång av testresultatet gör vi en plan för din fortsatta ledarutveckling.

3. Nästa steg kan vara att du gör vår nya web kurs, LQ-Ledarintelligens.

4. Din handledning/coachning fortsätter utifrån där du står och vi kommer överens om tidsperiod.

Dessa steg kan göras både individuellt och för en grupp chefer och teamledare.

I grupper arbetar vi med dina frågeställningar genom reflekterande ledardialoger vilket innebär att träna i dialogen och reflektion som förhållningssätt för att bli mer medveten och komma till insikt och skapa förståelse för hur du kan gå vidare.

Vår ledarutveckling betonar den egna upplevelsens betydelse för att skapa insikt och för att uppnå inre hållbarhet. Detta sker över tid. Vår övertygelse är att ledarutveckling måste utgå från viljan att öka sin självinsikt.

Det är genom medvetandeutveckling som transformation sker vilket är så mycket mer än bara förändring. När transformation väl uppstått går det inte att backa.

Vi vet att en organisation endast kan bli framgångsrik om man lever som man lär, följer sin vision och genom handling lever sina värderingar. Utöver det krävs uthållighet, konsekvens och kontinuerlig uppföljning.

För dig som har en önskan om fördjupning, läs om Kontemplativt Ledarskap.

Välkommen att lyssna med oss om vi kan tillmötesgå era behov och vara er leverantör.

Till tjänsten