Grundtankar – gamla och nya

När människan kan integrera sin logik med sin själ och sitt hjärta kan vi tala om ett nytt ledarskap.

Någonting håller på att hända. 
I maj 1990 anordnade jag en inspirationskonferens med just denna rubrik. Rubriken indikerade att en positiv förändring höll på att ske. För mänskligheten. Idag nästan 30 år senare skulle rubriken kunna vara lika aktuell. Vad var det som höll på att hända då och vad håller på att hända nu? 
Det handlar om våra grundtankar. Då höll de på att förändras efter murens fall, och nu kan man åtminstone tro och hoppas att de håller på att förändras igen. Men vad menar vi egentligen med grundtankar?

Läs hela artikeln på Motivation.se