Om oss

Vi följer och lyssnar på hur omvärlden förändras och vi med den. Vår ambition är att ligga i framkant och låta oss inspireras av områden som bidrar till en god utveckling av verksamheter och människor. Våra metoder för personlig utveckling, ledarutveckling och dialog är insiktsskapande.

Vår modell för dialog och ledarskap har uppmärksammats av olika universitet och högskolor och använts som underlag i magisteruppsatser och beskrivits i vetenskapliga artiklar. Ledarintelligensmodellen har även uppmärksammats internationellt.

Marika Ronty, Ledarskapsspecialist

Marika grundade företaget 1985 och hennes intresse för människans utveckling är ett livslångt kall. Hennes främsta uppgifter under åren har varit att utbilda i samtal, dialog och ledarutveckling. Idag är hennes främsta uppgift att handleda chefer och inspirera till nya tankar genom olika dialogprocesser.

Hon är legitimerad psykolog med olika vidareutbildningar inom psykologi, psykoterapi och kontemplativa metoder. Under sju år var hon lärare vid Stockholms universitet, School of Business där hon var med och startade EMBA, Utvecklande ledarskap. Hon är retreatledare och sedan flera decennier en hängiven meditatör.

Hennes självskattningstest, Leader Intelligence Questionnaire, har under åren 2015-2017 genomgått en vetenskaplig prövning vid Högskolan Väst. Testet har vidareutvecklats under 2019 av Marika och Jennie. 

E-post: marika@ledarintelligens.se

Jennie Sandström, Ledarskapsstrateg

Jennie har lång erfarenhet av ledare inom flera olika branscher. Hon har ett brinnande intresse för individen, ledarskaps- och organisationsfrågor. Hon har framgångsrikt arbetat med utveckling av chefer, i både svensk och internationell miljö, i syfte att öka deras förmåga att utvecklas och leda sina verksamheter.

Jennie har en MBA-utbildning i botten som hon sedan kompletterat med utbildningar i förhandling, konflikthantering, coachning, ledarskap och själslig intelligens.

Jennies främsta drivkraft är att inspirera företag och individer att nå sin högsta potential på ett hållbart och äkta sätt.

E-post: jennie@ledarintelligens.se

Marika och Jennie har båda studerat vid Oxford Academy of Total Intelligence, Oxford, UK och erhållit Oxford, UK Certificate of Professional Development ”SQ (Spiritual Intelligence) and Quantum Leadership”.