Om

Vad som driver mig

Min drivkraft är att vilja förstå människans villkor och hennes förståelse av sig själv och än bättre upptäcka vad vi är här för att åstadkomma.
Jag vill medverka till en medmänsklig värld genom medvetna ledare för alla barn som kommer från framtiden.
Jag har under hela mitt vuxna liv följt och lyssnat på hur omvärlden förändras och vi med den. Något jag lärt mig under min uppväxt. Jag har ofta anpassat mig till vad ”marknaden” efterfrågat och när jag förmedlat det som för mig varit viktigt för människans förståelse av sig själv har jag då och då fått höra ” du ligger före din tid, ta inte det nu”.

Jag har aldrig legat före min tid.

Idag efter fem decenniers erfarenhet av att hjälpa människor på deras livsresa, handleda och utbilda chefer har jag slutat att anpassa mig till vad marknaden efterfrågar. Jag erbjuder dig det jag tror är viktigt för oss människor för en ny framtid.

Marika Ronty

Mellan 1973-1985 arbetade jag som psykolog inom det offentliga och som konsult inom företagshälsovård.
Företaget Amfora grundades 1985 och har haft olika ”efternamn”. Idag är det Amfora Ledarintelligens. Min främsta uppgift är att handleda och inspirera till nya tankar genom olika dialog –och reflektionsprocesser, vilket jag gör både individuellt och i grupp.
Efter flera decenniers övning i meditation och kontemplation har jag kunnat fördjupa mina tjänster.

Jag är förutom legitimerad psykolog även psykoterapeut, retreatledare och författare till ett antal böcker (Liber) som nu alla är slutsålda. Under åtta år var jag lärare vid Stockholms universitet, School of Business där jag var med och startade ExecutiveMBA i Utvecklande ledarskap.

Mitt test, Leader Intelligence Questionnaire, har under åren 2015-2017 genomgått en vetenskaplig prövning vid Högskolan Väst och testet har vidareutvecklats under 2019 av mig för att tjäna som en ingång i samtal för chefer som gör en utvecklingsresa.

E-post: marika@ledarintelligens.se