Om oss

Vi följer och lyssnar på hur omvärlden förändras och vi med den. Vår ambition är att ligga i framkant och låta oss inspireras av områden som bidrar till en god utveckling av verksamheter och människor. Våra metoder för personlig utveckling, ledarutveckling och dialog är insiktsskapande.

Vår modell för dialog och ledarskap har uppmärksammats av olika universitet och högskolor och använts som underlag i magisteruppsatser och beskrivits i vetenskapliga artiklar. Ledarintelligensmodellen har även uppmärksammats internationellt.

Marika Ronty, Ledarskapsspecialist och grundare

Marika grundade företaget 1982 och hennes intresse för människans utveckling är ett livslångt kall. Hennes främsta uppgifter under åren har varit att utbilda i samtal, dialog och ledarutveckling. Idag är hennes främsta uppgift att handleda chefer och inspirera till nya tankar genom olika dialogprocesser.

Hon är legitimerad psykolog med olika vidareutbildningar inom psykologi och kontemplativa metoder. Under åren 1998-2007 var hon lärare vid Stockholms universitet, School of Business där hon var med och startade ExMBA, Utvecklande ledarskap.

Hennes självskattningstest, Leadership Intelligence Questionnaire (LIQ3), har under åren 2015-2017 genomgått en vetenskaplig prövning vid Högskolan Väst. Testet har vidareutvecklats av Marika och går under benämningen Leadership Intelligence Asessment (LIA). Ett test som visar på balans/obalans i ledarskapet.

E-post: marika@ledarintelligens.se

Erika Steorn, Ledarskapsstrateg

Erika har genom  sitt eget ledarskap en gedigen erfarenhet av att arbeta med ledarintelligens och dialogmodellen. Några av de roller Erika verkat i; skolchef, rektor, managementkonsult, interimchef samt chefshandledare. Erika är utbildad pedagog, har läst statliga rektorsprogrammet, utbildad i MI och har fördjupning i filosofi och ledarskap. 

E-post: erika@ledarintelligens.se

Kirsti Gjellan

Kirsti Gjellan har arbetat som chef, ledare och mentor i mer än 30 år för olika organisationer i globala företag. Hon är disputerad apotekare med ett stort intresse för mänsklig utveckling som möjliggör värdeskapande förändring och transformation. Kirsti har fördjupat sig i filosofi, psykologi, existentiell folkhälsa och vägledning med syfte att ytterligare kunna stödja inre och yttre utveckling för individer och organisationer. Kirstis arbete som förändringsledare har uppmärksammats genom olika priser samt dokumenterats av publicerade vetenskapliga artiklar inom vuxenutveckling och transformation.

Louise Rönnerdahl

Louise Rönnerdahl har under de senaste tio åren varit verksam som Internationell Executive Coach (EMCC). I många år har hon arbetat inom olika affärsverksamheter för att allt mer arbeta med människors inre utveckling. Hon använder sig av olika perspektiv för insikt som mindfulness och olika somatiska tekniker. Louise arbetar regelbundet som lärare på INSEAD med bl.a grupputveckling.

Marie Kreû

Marie Kreû har under 40 år alltid arbetat nära människan. Hon har under ett flertal år arbetat som chef och ledare inom offentlig förvaltning. Under de senaste två decennierna har hon arbetat som fristående konsult.

Marie strävar alltid efter att hitta en mening i det hon gör, så även för kunden. Mening, innehåll, uthållighet och kontinuitet är områden hon värnar om.

Hon är utbildad ACT terapeut och KBT-terapeut med handledarutbildning. Under ett flertal år har hennes olika uppdrag haft en inriktning mot chefshandledning, konflikthantering/medling, vuxenutveckling, dialog, komplexitet och perspektivtagande.

Anna Waldvik

Anna Waldvik har en bred erfarenhet från olika yrken inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren för dessa yrken är personlig kontakt och service. Anna har alltid haft ett stort intresse för människor, relationer och utveckling. Hon är Diplomerad coach och utbildad inom ledarskap. Hennes utbildning till Mindfulness-instruktör berikar tillämpningen av delar i ledarintelligens modellen. Anna har själv arbetat som chef och även varit lärare i olika utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap.