Retreat 2018-11-21T21:44:57+00:00

Retreat

Ett samarbete mellan Amfora Ledarintelligens och Stiftelsen Ekskäret

”Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna- i stillhet”.

Dag Hammarskjöld

Till dig som vill förändra ditt ledarskap genom att styras inifrån istället för utifrån

Du vill börja leda dig själv och då är en retreat en god start på den inre resan. Du har erfarit att traditionella ledarutvecklingsprogram ger en kortvarig effekt och styrs av trender. Det är inte vägen du vill gå vidare.

Vi vill genom retreat erbjudandet ge dig möjlighet att upptäcka hur stillhet, reflektion och dialog upptäcka din egen inre observatör. Självkännedom uppstår genom upptäckten av den inre observatören. Detta är en förutsättning för att agera medvetet i det yttre.

Om detta tilltalar dig och om du delar vår övertygelse att ledarutveckling för det 21: a århundradet måste börja inifrån erbjuder vi dig en fortsättning efter retreaten att under nio halvdagar 2019 ge dig en grund och verktyg för ett kontemplativt och medvetet ledarskap.

Vad menar vi med Kontemplativt Ledarskap?

Kontemplationkommer från gamla visdomstraditioner och innebär ”att begrunda” och ”stanna upp”. Genom ett Kontemplativt Ledarskap får du ett nytt förhållningssätt till att vara människa. Det är din inre betraktare som öppnar dörren till självkännedom.

Våra metoder

Våra metoder är meditation, kontemplation, reflektion och dialog.

Vi erbjuder övningar som leder till insikt.

Vi utgår från deltagarnas konkreta frågeställningar och vägleder till en högre förståelse.

Det du kan förväntas få med dig

  • Insikten om att din inre observatör finns i stillheten
  • En insikt i stillhetens betydelse för välbefinnande
  • En klarhet i vad du kan och inte kan påverka
  • Olika meditationsformer
  • En ”smak” på känslan av ett inre lugn
  • En ökad förståelse för vad ledarskap för en ny tid innebär

Vi är dina vägledare

Marika Ronty har varit ledarutvecklare sedan tidigt 80-tal. Hon är leg. psykolog, författare och retreatledare. Hon har varit universitetslärare i ämnet ledarskap och genom hennes empiriska studier skapat en tankemodell för ledarskap; Ledarintelligens. En modell som prövats vetenskapligt. Hon har mediterat under flera decennier och även studerat gamla visdomsläror. I dag förenar hon västerländsk psykologi med olika visdomsläror.

Jan Malmqvist har lång ledar-och chefserfarenhet från näringslivet och sedan 20 år verksam som diplomerad psykosyntesterapeut. Han leder sedan ett flertal år grupper i olika livsfrågor. Han menar att det finns inga genvägar till personlig utveckling. Tack vare lång erfarenhet av meditation och studier i gamla visdomsläror i kombination med den transpersonella psykologin kan han vägleda människor till att finna sin egen nyckel.

Några röster från vår pilotgrupp

Här är några röster från vår pilotgrupp

* ” Att få arbeta med att synliggöra min egen ledardrivkraft gjorde att alla de andra ledarverktyg jag tillskansat mig under åren fick ett mer holistiskt sammanhang.

Att i ett öppet klimat medvetandegöra sig om sina djupare ledardrivkrafter, öppnar upp för ett tryggare ledarskap – vilket jag tror är helt nödvändigt för alla framgångsrika framtida ledare.”

Röst från en Vd

* ”Att komma till sans i ordets verkliga bemärkelse, i en stund av stillhet. Inget ”rätt” eller ”fel.” Kontemplation som utvecklingsmetod för mitt ledarskap ger klarhet och visar en väg till ömsesidig förståelse, tydlighet och lugn. Utvecklande av tankarna hos mig själv och gruppen – och i förlängningen i min organisation, när jag finner mig trygg och lyssnande i en grupp där tilliten står i centrum. Plötsligt mår jag väldigt bra, hittar lugnet, kan urskilja det väsentliga och finner vägen dit”.

Röst från en Generalsekreterare

* ”Jag känner mig priviligierad som kunde vara med på denna resa och jag önskar att flera får uppleva det jag själv har upplevt. Nog var det nytt, nog var det nyttigt, nog var det mycket spännande”.

Röst från en Rektor.

*” Utifrån insikten om att ledarskapets hemlighet ligger i ett arbete med min egen självmedvetenhet och självinsikt deltog jag i Kontemplativt ledarskap. Här fick jag fördjupa mig i ledarskapets utmaningar och möjligheter, under maximal känsla av närvaro. Samtal som böljade fram. Reflektion tillsammans med ett antal andra kloka, intressanta och reflekterande personer. Det var påfyllande på ett oväntat sätt”.

Röst från en Rektor

”För mig har dessa möten inneburit att jag fått med mig verktyg och metoder för att träda fram ännu tydligare som ledare. Inte bara i effekten av att bli mer klarsynt över mina förmågor utan också få ett framtidsrecept för hur jag ska klara av det ökade trycket i arbetslivet och kunna påverka det till det bättre för mig själv och mina medmänniskor.”

Röst från en Vd

Plats: Ekskäret ( www.ekskäret.se) beläget i Stockholms skärgård

Tid: Sö em 5:e maj – tisdag fm 7 maj

Antal deltagare: 12

Pris: SEK 3250 exkl moms

Vill du veta mer kontakta: marikaronty@ledarintelligens.se

Boka din plats!