Tjänster

Ledarintelligens

Ledarskap innebär att skapa resultat genom att samtidigt styra en verksamhet och leda människor. Två roller som måste integreras.

Handledning

Handledningen är processorienterad och ger dig möjlighet till lärande och personlig utveckling.

Kontemplation

Vi står i en brytpunkt och inför ett skifte som visar en väg för att leda sig själv och andra. När du tillåter dig att i lugn och ro utforska dina tankar och hur du upplever olika situationer kommer du hitta nya förhållningssätt.

Dialog

Utvecklingsdialog – en ny generation utvecklingssamtal för chefer och medarbetare.