Tjänster

Ledarintelligens

Ledarskap innebär att skapa resultat genom att samtidigt styra en verksamhet och leda människor. Två roller som måste integreras.

LQ Coaching

LQ coaching vägleder och integrerar själ, hjärta och hjärna.

Handledning

Handledningen är processorienterad och ger dig möjlighet till lärande och personlig utveckling.

Kontemplativt ledarskap

Vi står i en brytpunkt och inför ett skifte som visar en väg för att leda sig själv och andra. När du tillåter dig att i lugn och ro utforska dina tankar och hur du upplever olika situationer kommer du hitta nya förhållningssätt.

Team Dialog

Teamdialogen syftar till att fånga allas tankar och idéer för utveckling av både uppgift och relation. Teamdialogen bidrar till en förhöjd dialogkompetens.

Utvecklingsdialog

Utvecklingsdialog – en ny generation utvecklingssamtal för chefer och medarbetare.