Ledarutveckling

Ledarskap innebär att skapa resultat genom att samtidigt styra en verksamhet och leda människor. Två roller som måste integreras.

Ledarskapets Plantskola

LQ-coaching vägleder och integrerar själ, hjärta och hjärna.

Kontemplativt ledarskap

Vi står i en brytpunkt och inför ett skifte som visar  en väg för att leda sig själv och andra. När du tillåter dig att i lugn och ro utforska dina tankar och hur du upplever olika situationer kommer du hitta nya förhållningssätt.

Utvecklingsdialog

Utvecklingsdialog – en ny generation utvecklingssamtal för chefer och medarbetare.

Webbkurser

Genom våra webbkurser kan du på ett enkelt och pedagogiskt sätt kompetensutveckla dig inom området samtal/dialog och ledarskap.

Webbkursen om dialog ersätter de traditionella utvecklingssamtalen. Här presenteras en metod som leder till engagemang och meningsskapande för utveckling av verksamhet, arbetsgrupp (teamet) och dig själv.

Webbkursen om ledarskap är en ny svensk framtagen tankemodell för ett holistiskt ledarskap.