Handledning

Handledningen är processorienterad och ger dig möjlighet till lärande och personlig utveckling.

LQ-handledning är en fördjupning av din förståelse av dig själv och i din roll genom att utforska själslig intelligens genom stillhet och reflektion samtidigt som vi tillsammans utforskar din frågeställning. Denna handledningsprocess lyfter handledningen till en djupare nivå än bara kognitiv förståelse

De färdigheter som utvecklas genom själslig intelligens är självmedvetenhet, reflektion, inre lyssnande och inre motivation.

Handledning ger störst utbyte i grupp (3-4):

  • Gruppen tillsammans med handledaren skapar en tillitsfull och trygg lärmiljö
  • Den erbjuder deltagarna att dela på erfarenheter
  • Gruppinteraktionen är lärande genom återkommande feedback
  • Varje gruppdeltagare kan spegla sig i varandra och lära sig nya förhållningssätt
  • Genom gruppinteraktionen ökar deltagarnas empati och sociala kompetens vilket stärker deras emotionella intelligens

Vi vänder oss till dig som vill ta nästa steg i din profession.