Handledning

Handledningen är processorienterad och ger dig möjlighet till lärande och personlig utveckling.

Syftet är att upptäcka och utveckla deltagarens själsliga intelligens. En intelligens som är relativt oupptäckt och som lägger grunden för att skapa mening i tillvaron och som lyfter handledningen till en meningsfull nivå.

De färdigheter som utvecklas genom själslig intelligens är självmedvetenhet, reflektion, inre lyssnande och inre motivation.

Handledning ger störst utbyte i grupp (3-4):

  • Gruppen tillsammans med handledaren skapar en tillitsfull och trygg lärmiljö
  • Den erbjuder deltagarna att dela på erfarenheter
  • Gruppinteraktionen är lärande genom återkommande feedback
  • Varje gruppdeltagare kan spegla sig i varandra och lära sig nya förhållningssätt
  • Genom gruppinteraktionen ökar deltagarnas empati och sociala kompetens vilket stärker deras emotionella intelligens

Vi vänder oss till dig som vill ta nästa steg i din profession.

Kontakta gärna marika@ledarintelligens.se för att få svar på dina frågor.