Kontemplation

Morgondagens ledarskap är väsensskild från vad de flesta har lärt sig om ledarskap. Varför?

Vår värld har förändrats och de gamla lösningarna håller inte längre. En ny generation unga utgår från en annan plats än vad många föregångare gör, vilket utmanar det gamla ledarskapet.

Vi erbjuder dig därför en möjlighet att i trygg miljö utforska ditt inre och hitta ditt sanna jag. Vi erbjuder dig att upptäcka din inre värld som är din egen inspirationskälla för att agera i den yttre världen. Genom absolut närvaro skapas tillit. Enligt Google är tillit den mest efterfrågade egenskapen bland ledare världen över. Lärprocessen i ett kontemplativt ledarskap är tillitsfullt genom att lyssna inåt och vara i stillhet, reflektera, genom dialog och med hjälp av andra i gruppen komma till insikt om dig själv. Vi utgår alltid från din vardag och tillsammans hjälps vi åt att förstå på såväl intellektuell som känslomässig nivå och för att sedan erfara på en helt annan nivå med en annan ”förståelse”.

Detta kan du förvänta dig:

Genom ett kontemplativt ledarskap blir du mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ. Du får ett inre lugn som hjälper dig till genomtänkta medvetna val och du får insikter om hur du kan leda dina medarbetare så att ni alla ser meningen med det ni gör och blir medskapande till vad ni vill åstadkomma.

Medverkan i Kontemplativt ledarskap sker efter att du deltagit i en introduktion.

Vem vänder vi oss till?

 • Till dig som valt bort traditionella ledarutvecklingsprogram
 • Till dig som vill komma vidare i din personliga utveckling och som är intresserad av att utforma framtidens ledarskap med dig själv som bästa förebild
 • Till dig som vill uppleva en pågående lärprocess
 • Till dig som är intresserad och nyfiken på vad din medvetandeutveckling kan leda till
 • Till dig som på djupet vill hitta ett välbefinnande som berikar dig både som privatperson och som ledare

Hur arbetar vi?

 • Vi utgår alltid från ditt och gruppens behov att utforska en aktuell fråga
 • Vi läser en text som vi reflekterar över
 • Vi introducerar dig till att upptäcka stillhetens gåva genom korta meditationspass
 • Vi lär dig att vara i dialog
 • Vi arbetar i en pågående lärprocess
 • Vi tränar och skapar insikter genom reflektion
 • Vi låter er först erfara för att därefter ge er en teoretisk bakgrund till vad vi gjort
 • Våra teoretiska utgångspunkter börjar i teorin om ledarintelligens
 • Vi är förankrade i transpersonell psykologi, motivationspsykologi och i olika visdomstraditioner

Vi är dina vägledare

Marika Ronty har varit ledarutvecklare sedan tidigt 80-tal. Hon är leg. psykolog, psykoterapeut, författare och retreatledare. Hon har varit universitetslärare i ämnet ledarskap och genom hennes empiriska studier skapat en tankemodell för ledarskap; Ledarintelligens. En modell som prövats vetenskapligt. Hon har mediterat under flera decennier och studerat gamla visdomsläror. I dag har hon integrerat västerländsk psykologi och olika visdomsläror med egna inre erfarenheter.

Jan Malmqvist har lång ledar- och chefserfarenhet från näringslivet och sedan 20 år varit verksam som diplomerad psykosyntesterapeut. Han leder sedan ett flertal år grupper i olika livsfrågor. Han menar att det inte finns några genvägar till personlig utveckling. Tack vare lång erfarenhet av meditation och studier i gamla visdomsläror i kombination med den transpersonella psykologin kan han vägleda människor till att finna sin egen nyckel.