Kontemplativt ledarskap & traumaförståelse

Foto: Tacha Lawrie

Vår värld är i förändring och vi behöver ständigt skapa nya lösningar för en mer hållbar framtid för oss alla. När komplexiteten ökar och volymen höjs omkring oss på olika sätt blir det än viktigare att ta utgångspunkt i vår inre röst och intuition som ofta talar till oss utan att vi alltid lyssnar.

För att förstå vad som påverkar oss och har påverkat oss, behöver vi alla få en inblick i ämnet känslomässiga sår som också kallas trauma. Dessa sår finns både hos oss som individer, men också hos oss som samhälle och kollektiva grupper. Vår förståelse för trauma öppnar upp en djupare förståelse för världens varande och hur vi kan förhålla oss för att bättre förstå oss själva i våra olika sammanhang. Du som chef/ledare kan ha stor nytta och glädje av att bli uppmärksam på hur dessa trauman tar sig uttryck i såväl ledarskap som i organisationen.

Vi vänder oss till Dig som är nyfiken på och längtar efter att skapa mer inre utrymme och förståelse för dig själv och andra för att skapa meningsfull rörelse i dina och andras olika kontexter.

Genom ett kontemplativt ledarskap blir du mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ. Du får ett större inre lugn som hjälper dig till genomtänkta medvetna val och du får insikter om hur du kan leda dina medarbetare så att ni alla ser meningen med det ni gör och blir medskapande till vad ni vill åstadkomma.

Vi erbjuder dig att i trygg miljö tillsammans med oss upptäcka din egen inre inspirationskälla. Genom absolut närvaro kan vi skapa tillit till oss själva och våra medmänniskor. Enligt Google är tillit den mest efterfrågade förmågan hos ledare världen över.

Lärprocessen i ett kontemplativt ledarskap handlar om att utveckla din förmåga att lyssna inåt och vara i stillhet och reflektera över vad du behöver för att stå stadig och trygg som ledare. Genom dialog och med hjälp av andra ledare i gruppen finns en inbjudan att komma till insikt om dig själv genom att få syn på vad just du behöver i olika situationer. Vi utgår alltid från din verklighet och tillsammans hjälps vi åt att vidga vår förståelse på såväl intellektuell som känslomässig och själslig nivå.

Vem vänder vi oss till?

• Till dig som vill mer och samtidigt gå djupare än vad traditionella ledarutvecklingsprogram gör
• Till dig som vill komma vidare i din personliga utveckling och som är intresserad av att utforma framtidens ledarskap med dig själv som bästa förebild
• Till dig som vill uppleva en kontinuerlig lärprocess
• Till dig som är intresserad och nyfiken på vad din medvetandeutveckling kan leda till
• Till dig som på djupet vill hitta ett välbefinnande som berikar dig både som privatperson och som ledare

Hur arbetar vi?

• Vi arbetar digitalt
• Vi utgår alltid från ditt och gruppens behov att utforska en aktuell fråga
• Vi läser en text som vi reflekterar över
• Vi introducerar dig till att upptäcka stillhetens gåva genom korta meditationspass
• Vi lär dig att vara i relation och dialog
• Vi tränar och skapar insikter genom reflektion
• Vi låter er först erfara för att därefter ge er en teoretisk bakgrund till vad vi gjort
• Våra teoretiska utgångspunkter börjar i teorin om ledarintelligens
• Medverkan i Kontemplativt ledarskap sker efter att du deltagit i en introduktion på en timme. Detta gör vi för att du ska kunna avgöra om detta passar dig.

Vi är dina vägledare

Kirsti Gjellan har arbetat som chef, ledare och mentor i mer än 30 år för olika organisationer i globala företag. Hon är disputerad apotekare med ett stort intresse för mänsklig utveckling som möjliggör värdeskapande förändring och transformation. Kirsti har fördjupning i filosofi, psykologi, existentiell folkhälsa och vägledning med syfte att ytterligare kunna stödja inre och yttre utveckling för individer och organisationer. Kirstis arbete som förändringsledare har uppmärksammats genom olika priser samt dokumenterats av publicerade vetenskapliga artiklar inom vuxenutveckling och transformation.

Marika Ronty är en erfaren chefshandledare sedan fyra decennier. Hon har varit lärare under ett flertal år i ämnet Utvecklande Ledarskap vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes mångåriga träning i meditation och intresse för gamla visdomsläror har berikat hennes inre. Hon har även tillsammans med Kirsti Gjellan fördjupat sin kunskap i kollektivt trauma genom Academy of Inner Science. Marika är leg.psykolog, psykoterapeut, författare och arbetar som senior organisationspsykolog.