Ledarintelligens

Ledarskap skall aldrig vara en trend

Ledarskap kan aldrig vara en trend utan är snarare ett led i en medvetandeutveckling.

En insiktsfull attityd till vad ledarskap betyder kan förväntas av den som tackat ja till en chefsbefattning. Det betyder att ledaren har kontakt med sin själ och sitt hjärta och chefen med sitt huvud. Två roller i samma person.

Framtidens ledare har modet och förmågan att kliva ut ur sin komfortzon.

Inom ramen för de flesta ledares komfortzon ligger att tänka i termer av affärsmål, strategi och resultat. Detta är bekanta begrepp och de går att kvantifiera och mäta och dessa begrepp ligger inom de flesta chefers komfortzon.

Chefens roll är att styra en verksamhet i en viss riktning och ledarens roll är att leda människor.

Framtidens ledarutveckling kräver en integration av att kunna styra och leda samtidigt. Ledarutveckling för framtiden har allt att vinna på att utmana chefens komfortzon. Utmaningen ligger främst i att förstå vikten och värdet av självkännedom och bli medveten om dina inneboende förmågor. Det är ledarrollens förmågor som skapar framgång.

Kliv ut ur din komfortzon, utmana din komfortgräns och utveckla din ledarroll

För att upptäcka dina inneboende förmågor måste du ha modet att passera din komfortgräns. Inriktningen för framtidens ledarutveckling är just detta. För ökad medvetenhet krävs att du tillåter dig att vara i en ständigt utforskande lärmiljö. Ditt lärande är en ständigt pågående process vilket betyder att korta kurser är passé. Tyngdpunkten i framtidens ledarutveckling är personlig utveckling, en process som pågår med en viss kontinuitet och under en längre tid.

Framtidens ledarutveckling bidrar till framgång

Du vet att framgång i en verksamhet ytterst beror på ditt ledarskap. Det viktigaste och det som är utslagsgivande är din förmåga att kommunicera och bygga relationer. Därför börjar din framgång i din självkännedom.

Genom att arbeta utifrån Ledarintelligensfilosofin möjliggörs följande:

 • Du lär dig att leda dig själv och andra
 • Du skapar engagemang i organisationen
 • Du ser meningen med din egen insats för det syfte som organisationen har
 • Du medverkar till att skapa välmående och motivation
 • Du bidrar till självständigt tänkande och ansvarstagande
 • Du uppmuntrar till självledarskap
 • Du ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för bestående framgång
I din chefsroll styr du verksamheten genom att:
 • Vara resultatorienterad
 • Kunna planera
 • Bidra till att lösa problem
 • Kunna fatta beslut
 • Tänka logiskt och strategiskt
I din ledarroll leder du människor genom att:
 • Ha en tydlig vision med verksamheten
 • Vara värdedriven
 • Premiera hela teamet framför den enskilde
 • Stimulera samarbete framför konkurrens
 • Coacha medarbetare så att alla hittar sin mening med det de ska bidra till

Ledarskap innebär att skapa resultat genom att samtidigt styra en verksamhet och leda människor. Två roller som måste integreras.