Ledarutveckling

 

Ledarutveckling med Ledarintelligens

Ledarskap som vi ser det, består av både chefsroll och ledarroll i samverkan. Dessa båda
roller kräver olika färdigheter. Chefen STYR verksamheten genom att fokusera på VAD
som ska GÖRAS emedan ledaren LEDER sig själv och sina medarbetare genom att
facilitera och ge förutsättningar för själva arbetet. Ledarrollen är syftesorienterad och
relationell. Chefsrollen är uppgiftsfokuserad.

Våra studier har tydligt visat att chefer ägnar en större del av sin arbetstid till chefsrollen
vilket skapar en obalans i ledarskapet som får oönskade effekter för medarbetare och för
organisationen som helhet. I takt med att allt fler människor efterfrågar ett medmänskligt
ledarskap förutsätter det färdighetsträning i ledarens inre förmågor och personliga
utveckling. Den träningen gör skillnad för nästa generation ledare.

Vår holistiska modell Ledarintelligens (LQ) integrerar själ, hjärta och hjärna vilken skapar
insikter för att möjliggöra balans i ledarskapet. Detta är en modell som syftar till inre
hållbarhet. Modellen är skapad av vår grundare och är baserad på lång erfarenhet och med
stöd av en omfattande empiri. Hur chefen kan få syn på balans i ledarskapet synliggörs
genom vårt självskattningstest LIA (Leadership Intelligence Assessment).

Vår modell för Ledarintelligens är framtagen efter en omfattande empirisk studie som är gjord bland mer än 4000 svenska chefer. I korthet innebär Ledarintelligens att flera förmågor och kompetenser inom det rationella, emotionella och själsliga (värden/ värderingar) måste kunna
integreras för att få ett ledarskap som handlar både om VAD som ska GÖRAS och HUR ledaren vill VARA.

Vi erbjuder våra kunder ett ledarutvecklingsprogram som går ut på att hitta en balans mellan att både vara chef och ledare.

Ledarrollen i ledarskapet vilken är relationell är helt avgörande för ett hållbart framgångsrikt ledarskap.

Vi skapar alltid vårt ledarutvecklingsprogram tillsammans med kunden. Kunden och vi har ett gemensamt ansvar för att programmet ska ge den framgång som önskas.