LQ Coaching

LQ-coaching vägleder och integrerar själ, hjärta och hjärna.

Vår LQ-coaching process är enligt följande:

  1. Uppstarten med vårt självskattningstest, LIQ (Leader Intelligence Questionnaire), för att belysa balansen mellan din chefs-och ledarroll
  2. Du träffar en LQ-coach för att introduceras i teorin om ledarintelligens och vi går igenom ditt resultat för att bedöma vad du vill förbättra och utveckla
  3. Coachen introducerar dig till webbkursen Ledarintelligens
  4. Uppföljning

Vår övertygelse är att en organisation blir framgångsrik med fler ledare och färre chefer. En ledare har tillgång till sin emotionella och själsliga intelligens och prioriterar de färdigheter som hör till dessa båda intelligenser framför den rationella intelligensens färdigheter som behövs i chefsrollen men som inte ska överbetonas.

Om du delar vår övertygelse coachar vi dig så att du hittar din balans mellan att vara ledare och chef.

Coachingprocessen är en lärprocess där du och din coach utforskar vad som är viktigast för dig just nu. Vi tror på den lärande människan och vi tror på den meningsskapande människan. Du får hjälp med att formulera dina mål mot det du tror är en framgångsväg för dig, dina medarbetare och er verksamhet. Och framför allt får du hjälp med att förstå varför du gör dina val.

Lärprocessen leder till att du kommer till insikt om dig själv. Vårt mål med coaching är att du ska kunna leda dig själv för att därefter leda dina medarbetare till att kunna leda sig själva. Det vi kan kalla ett självledarskap. När den cirkeln sluts skapas en lärkultur och ni lägger därmed grunden till framtidens organisation som består av självständiga och medskapande människor.

Vår coaching börjar alltid med ett första möte för att stämma av “om vi passar ” för varandra. Det mötet är alltid kostnadsfritt. Om beslut tas om fortsatt coaching gör vi ett lärkontrakt och bestämmer hur många möten och hur ofta vi ska ses.

Välkommen att kontakta oss här!