Team Dialog

Team Dialogens syfte är att utveckla verksamheten genom teamet.

Dialogen fokuserar främst på uppgiften och HUR alla kan bidra till verksamhetens utveckling utifrån det ansvar som teamet har.

Team Dialogen uppmuntrar även till att höja kvalitén i kommunikationen inom teamet.

Dialog är både en metod och ett förhållningssätt. Dialogos kommer ursprungligen från grekiskan. Dia betyder ”genom” eller via”. Logos betyder ”ordet” som skapar mening. Dialog betyder i praktiken att tänka tillsammans och skapa mening genom att lyssna och komma bakom orden.

Team Dialogens innehåll bygger på att samtala om hur teamet vill vara (beteende och hur man vill uppfattas) och vad teamet ska göra utifrån uppgiften.