Behovet av ny förståelse

Om inre utveckling och en ny förståelse av människan, världen och ledarskapet.

Förståelse av vadå, undrar du naturligtvis när du läser rubriken.

I detta fall handlar det om ledarskap i en tid som inte bara kräver nya affärsmodeller med nya principer, utan också ett bejakande och accepterande av att vi har ett känsloliv som pockar på vår uppmärksamhet och som påverkar oss på olika sätt. Det är nödvändigt att tänka och även nödvändigt att uppmärksamma sina känslor.

För trettio år sedan yttrade Peter Senge: ”Om du tänker som du alltid gjort kommer du få det du redan har”. Idag är utmaningen i det citatet mer relevant än någonsin. Jag kan tillägga att om du fortsätter att trycka undan känslor så händer inte så mycket mer än att du tvingas lida.

Vi är Human Beings. Being/varande är inte något jag har utan något jag ÄR. Genom att utveckla ett varande ökar medvetenheten och uppfattningen av hur världen är konstruerad. Det blir ett uppvaknande till att se världen som den är, inte som du är. Inre utveckling är att vårda sitt varande så att det ständigt kan expandera. Varandet är träning i närvaro ur vilken framtiden sakta träder fram. Det är det vi kallar inre utveckling, och genom inre utveckling skapar vi i det yttre. Vår yttre värld är en spegel av vårt inre…

Läs hela artikeln på Motivation.se