Det finns en väg ut ur ledarskapskrisen

Sommaren 2018 kommer gå in i vårt minnesarkiv. Det var sommaren då människor hjälpte varandra ur olika krissituationer. Det var sommaren då konkurrensen försvann och där samarbetet uppstod. Exemplen blev många. Fotbollspojkarna i Thailand som blev instängda i en grotta. Så kom hettan i Sverige och med den en mängd skogsbränder som ödelade stora skogsområden. Europeiska brandmän kom till vår hjälp samtidigt som människor runt omkring i landet självorganiserade sig med mat, vatten, sovplatser och mycket omsorg. På flera gårdar insåg bönder att de måste nödslakta kreatur på grund av bristande bete, vilket ledde till att privatpersoner erbjöd betesmark.
Min reflektion och fråga: Måste en kris uppstå för att vi ska vilja samarbeta och hjälpa varandra? Både ja och nej. Hjälpsamhet, självorganisering och ansvarsfullt ledarskap visar sig ofta tydligast i kris. Och den glädjande förklaringen är att vi människor har en inbyggd känsla för altruism, medmänsklighet och vilja att hjälpa.

Läs hela artikeln på Motivation.se